Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-05-18

Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Dwa miesiące temu złożyłem wypowiedzenie. W międzyczasie dostałem nową ofertę pracy od obecnego pracodawcy, na którą zgodziłem się. Jednak ostatecznie stwierdziłem, że nie chcę pracować na nowym stanowisku i chcę wrócić do złożonego wcześniej wypowiedzenia. Równocześnie potwierdziłem już rozpoczęcie pracy u nowego pracodawcy. U obecnego pracodawcy nie podpisałem jeszcze nowej umowy, ale mam przejść za miesiąc na nowe stanowisko. Czy mogę spodziewać się trudności odnośnie zakończenia pracy u obecnego pracodawcy? Dodam, że wypowiedzenie złożyłem kierownikowi, który ostatecznie nie przekazał go do dyrektora (bo zgodziłem się na nową propozycję), ale cały czas je posiada.

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że wypowiedzenie stosunku pracy jest jednostronną czynnością prawną związaną ze stosunkiem pracy, do której w świetle art. 300 Kodeksu pracy w zakresie nieunormowanym przepisami prawa pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

W świetle art. 61-62 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli składane innej osobie, uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do tej osoby w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Natomiast odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z nim lub wcześniej. Ponadto oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności.

Tak więc oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę uważa się za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracodawcy w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z jego treścią.

Z zasady tej wynika, iż decydujące jest ustalenie istnienia możliwości zapoznania się przez pracodawcę z treścią złożonego mu oświadczenia woli, a nie to, czy do takiego zapoznania się w istocie w danym przypadku doszło. Złożenie przez pracownika oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma więc miejsce także wtedy, gdy pracodawca, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, np. z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej zawierającej takie oświadczenie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wypowiedzenie skutecznie odwołać można tylko wtedy, gdy odwołanie doszło do pracodawcy jednocześnie z tym oświadczeniem albo wcześniej. W pozostałych przypadkach niezbędne jest zgodne współdziałanie pracownika z pracodawcą, tzn. pracownik może skutecznie wycofać złożone wypowiedzenie w czasie gdy biegnie okres wypowiedzenia tylko za zgodą pracodawcy.

W Kodeksie cywilnym ustawodawca wprost ustanowił, iż odwołanie oświadczenia woli złożonego drugiej osobie jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub też wcześniej. Oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia powinno mieć formę pisemną i zawierać następujące informacje: wyraźną wolę cofnięcia wypowiedzenia, identyfikację oświadczenia, które ma być wycofane oraz osobę, która cofa wypowiedzenie.

Pomimo iż wypowiedzenie jest czynnością prawną jednostronną z chwilą doręczenia staje się skuteczne dla obu stron stosunku pracy. Jeśli oświadczenie „odwołujące” dotrze do pracodawcy po otrzymaniu przez niego oświadczenia o wypowiedzeniu, wówczas dla skuteczności wycofania niezbędna jest zgoda pracodawcy.

Tak więc, jeżeli pracownik będzie np. chciał zmienić swoją decyzję w trakcie okresu wypowiedzenia, po dostarczeniu pracodawcy swojego oświadczenia, wówczas w piśmie wycofującym powinien dodatkowo zawrzeć prośbę do pracodawcy o wyrażenie zgody na cofnięcie wypowiedzenia. Warto także wskazać powód, chociaż taki obowiązek nie wynika wprost z przepisów.

Podsumowując – wszystko zależy od tego, czy odwołał Pan swoje wypowiedzenie w formie pisemnej albo czy pracodawca jest w stanie udowodnić, że zrobił to Pan ustnie. Co do zasady powinien był Pan odwołać wypowiedzenie pisemnie, a pracodawca powinien był na to wyrazić zgodę (tu wymogu formy pisemnej nie ma). Jednak pracodawca może uznać, że skoro ustnie Pan przyjął nową ofertę to wycofał Pan wypowiedzenie, a więc jeśli nie stawi się Pan do pracy po okresie wypowiedzenia może Pana zwolnić dyscyplinarnie.

Proponuję więc porozmawiać z pracodawcą i spróbować wypracować jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie. Obawiam się, że przed sądem pracodawca – powołując się na świadków – udowodni, że wycofał Pan (ustnie) wypowiedzenie, a pracodawca się na to zgodził, a potem Pan porzucił pracę, więc słusznie zwolniono Pana dyscyplinarnie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy-zlecenia

Niedługo mam zacząć pracę w sklepie (praca wakacyjna) na umowę-zlecenie. Jak wygląda kwestia wypowiedzenia umowy? Chciałabym pracować do końca czerwca i 1 tydzień lipca, bo później wyjeżdżam. Pracodawca nie wie o moich planach, pewnie nikt by mnie nie zatrudnił w takiej sytuacji. Czy będę mogła bez problemu wypowiedzieć umowę? Czy muszę zachować jakiś termin?

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11, jeżeli pracodawca nieterminowo wypłaca mi wynagrodzenie? A konkretnie część wynagrodzenia mam w terminie, a na pozostałą część muszę czekać nieraz ponad miesiąc i jeszcze się upominać. Dodam, że ta wypłacana w terminie część to kwota, którą mam w umowie, a pozostała jest wypłacana „pod stołem”. Posiadam jednak na to dowód i na to, że kilka razy w miesiącu muszę prosić o pozostałą część mojej wypłaty. Jest tak już od roku, dlatego nie chcę już tam pracować, ale wolałbym, aby obyło się bez sądu.

Jak rozwiązać umowę o pracę ze spółdzielnią socjalną?

Jestem członkiem spółdzielni socjalnej. Moje zobowiązanie wygasa za pół roku. Chciałabym jednak zakończyć współpracę wcześniej, ponieważ dostałam o wiele lepszą propozycję zatrudnienia. Podpisałam jednak zobowiązanie na dotację. Czy jeśli złożę wypowiedzenie umowy spółdzielczej przed jej wygaśnięciem będę obciążona zobowiązaniem? Czy przechodzi ono na prezesa spółdzielni?

Pracodawca nie odprowadza składek ZUS, co mogę zrobić?

Mój pracodawca nie odprowadza za mnie składek ZUS, co mogę w tej sytuacji zrobić? Dowiedziałam się o tym w tym tygodniu przypadkowo, ale proceder trwa już prawie rok. Czy jest to podstawa do rozwiązania umowę z moim pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia? Okres wypowiedzenia w umowie wynosi 2 tygodnie. Czy dalszym krokiem w tej sprawie powinno być złożenie przeze mnie sprawy do sądu pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracownika

Chciałbym złożyć wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia w moim przypadku wynosi 3 miesiące, jednak chciałbym, aby pracodawca zwolnił mnie z obowiązku świadczenia pracy. Czy pracodawca musi zgodzić się na takie rozwiązanie? Czy istnieją jakieś wzory dokumentów, które mógłbym wykorzystać, składając takie wypowiedzenie?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »