Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Marek Gola • Opublikowane: 2014-08-04

Zwolniłem pracownika zatrudnionego na umowę na czas określony. Powodem było jego naganne zachowanie i maniery. Dnia 17 marca otrzymał wypowiedzenie z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia, tj. do 31 marca. Pracownik odwołał się od tego wypowiedzenia. Wnosi o naliczenie okresu do 6 kwietnia i rekompensatę w wysokości 1500 zł (dodam, że tyle zarabiał za miesiąc netto). Czy ma rację co do terminu? Czy wnioskowana kwota mu się należy? Co robić?

»Wybrane opinie klientów

Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z treści Pana pytania wynika, iż rozwiązał Pan umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony. Wypowiedzenie zostało wręczone w dniu 17 marca 2014 r. W Pana ocenie wypowiedzenie upłynęło z dniem 31 marca 2013 r. Pracownik odwołał się do sądu pracy, wskazując, iż okres wypowiedzenia był źle naliczony, i w przedmiotowej sprawie uznać należy, iż wypowiedzenie upłynie z dniem 6 kwietnia 2014 r. Ponadto wniósł o zasądzenie od pracodawcy na rzecz niego 1500 zł tytułem odszkodowania.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pracownik nie kwestionuje prawa do wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku umowy na czas określony istnieją daleko idące ograniczenia co do dopuszczalności wypowiedzenia. Przepis art. 33 K.p. stanowi „przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy za 2 tygodniowym wypowiedzeniem”.

Tak więc nie każdą umowę na czas określony można wypowiedzieć. Muszą zostać spełnione kumulatywnie dwie przesłanki:

  1. umowa jest zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy,
  2. w umowie jest zastrzeżona dopuszczalność wypowiedzenia umowy.

Wskazać należy, iż ratunkiem dla Pana jest aneks do umowy, który w swej treści zawiera klauzulę (co prawda nie wprost) umożliwiającą wypowiedzenie umowy o pracę. Z uwagi na fakt, iż ów aneks stanowi dodatek do umowy o pracę, w przedmiotowej sprawie w mojej ocenie możliwe jest wywodzenie, że umowa o pracę przewidywała możliwość jej wypowiedzenia.

Odnosząc się do kwestii naliczania okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, zauważyć należy, że pracownik ma rację, powołując się na treść art. 30 § 21 K.p., zgodnie z którym „okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca”. Sąd weźmie pod uwagę z urzędu treść przepisu art. 30 § 21 K.p.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 50 § 2 K.p., zgodnie z którym „jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Odszkodowanie, o którym mowa, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące. Powyższego przepisu nie stosuje się w razie wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych”. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 K.p.

Nie ulega zatem wątpliwości, iż obliczony przez Pana okres wypowiedzenia był wadliwy. Jeżeli bowiem wypowiedzenie zostało wręczone w dniu 17 marca br., to zgodnie z art. 30 § 21 K.p. dwutygodniowy okres wypowiedzenia biegnie od 22 marca i kończy się 6 kwietnia br.

Pracownikowi przysługuje natomiast roszczenie i wynagrodzenie, do czasu kiedy umowa miała w rzeczywistości trwać, gdyby okres wypowiedzenia został obliczony prawidłowo. W tym przypadku wynagrodzenie powinno być zapłacone do dnia 6 kwietnia nr. W takiej sytuacji przyjmuje się, że nieprawidłowe ustalenie okresu wypowiedzenia nie jest wypowiedzeniem z naruszeniem przepisu. Z tego tylko tytułu pracownik nie może żądać roszczeń z art. 45 K.p., tj. nie może żądać przywrócenia do pracy z tego tylko tytułu, że źle mu obliczono długość okresu wypowiedzenia. Przysługuje mu wtedy odrębne roszczenie z art. 49 K.p., czyli wynagrodzenie do czasu, do kiedy ta umowa przy prawidłowym obliczeniu okresu wypowiedzenia powinna trwać.

W opisanej sytuacji odszkodowanie nie będzie wynosiło 1500 zł, lecz kwotę za ilość dni liczonych od 31 marca do 6 kwietnia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »