Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrzucenie oferty pracodawcy

• Autor: Łukasz Obrał

Moja kierowniczka chce odejść z pracy. Zaproponowano mi objęcie jej obowiązków, ale za mniejsze wynagrodzenie. Czy muszę się zgodzić? Co będzie, jeśli się nie zgodzę i będę chciała wykonywać dotychczasową pracę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana warunków umowy o pracę

Propozycję pracodawcy należy potraktować jako ofertę zmiany warunków umowy o pracę, jaka wiąże Panią z pracodawcą.

Jeżeli nie przyjmie Pani tej oferty (nie musi się Pani zgodzić) i nie dojdzie do zmiany warunków pracy i płacy za porozumieniem stron, to dotychczasowa umowa nadal będzie obowiązywała.

Inna sytuacja byłaby, gdyby pracodawca wypowiedział Pani (a nie, jak teraz, zaproponował Pani zmianę za porozumieniem stron) warunki pracy i płacy stosownie do art. 42 Kodeksu pracy.

Według art. 42 § 1 K.p. do wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Stosownie do § 2 art. 42 K.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Zobacz też: Klauzula opt-out co to jest

Odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, to uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy, wypowiadające warunki pracy lub płacy, powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków (§ 3 art. 42 K.p.).

Jeżeli jest Pani zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, to wypowiedzenie warunków pracy i płacy musi być uzasadnione – stosownie do dyspozycji zawartej w art. 42 § 1 K.p. do wypowiedzenia warunków pracy i płacy należy stosować przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę. W razie nieuzasadnionego wypowiedzenia warunków pracy i płacy może Pani wnieść odwołanie do sądu pracy.

Należy też pamiętać, że w przypadku umów na czas określony wypowiedzenie umowy o pracę (o ile dopuszcza je umowa) nie musi być uzasadnione.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info