Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa sprawiedliwa dla wszystkich pracowników

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-04-25

Wróciłam do pracy po 3-letnim urlopie wychowawczym. Niedługo potem dostałam wypowiedzenie z powodu reorganizacji firmy. Obowiązuje mnie 3-miesięczne wypowiedzenie. Jaką odprawę powinien wypłacić mi pracodawca? Zakładam, że niektórzy pracownicy (na tym samym stanowisku co moje) dostali przez poprzednie 3 lata podwyżki. Czy mogę jakoś starać się o ujawnienie ich pensji i otrzymanie wyższej, sprawiedliwej odprawy? Zakład zatrudnia ponad 20 pracowników.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Redukcja zatrudnienia z powodu np. problemów finansowych czy wynikająca ze zmian technologiczno-organizacyjnych, dotycząca pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, wiąże się z koniecznością wypłacenia zwalnianym osobom odpraw pieniężnych (art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, dalej ustawa o zwolnieniach grupowych).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych zależy od długości zakładowego stażu pracy pracownika i od wysokości otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Zakładowy staż należy rozumieć jako łączny okres pozostawania w zatrudnieniu pracowniczym u tego samego pracodawcy. Przy ustalaniu stażu bez znaczenia pozostaje podstawa prawna nawiązania stosunku pracy oraz wymiar czasu pracy, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Na zakładowy staż pracy pracownika ma również wpływ okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę). To samo dotyczy przypadków, kiedy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca staje się następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych z pracownikami przez poprzedniego pracodawcę.

Zakładowy staż pracy to nie tylko czas faktycznego wykonywania obowiązków służbowych, ale również okresy niewykonywania pracy, takie jak urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, wychowawczy czy czas zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy.

Urlop wychowawczy nie przerywa, ale zawiesza stosunek pracy. Okres tego urlopu, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 Kodeksu pracy).

Urlop wychowawczy jest okresem, który należy uwzględnić w zakładowym stażu pracy i od którego zależy wysokość odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.

Pracownik, którego stosunek pracy został rozwiązany z pracodawcą z przyczyn niedotyczących pracowników – za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub za porozumieniem stron, ma prawo do odprawy pieniężnej w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zakładowy staż pracy jest krótszy niż 2 lata,
  • 2- miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zakładowy staż pracy wynosi od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zakładowy staż pracy wynosi ponad 8 lat (art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Podstawę wymiaru odprawy należy obliczać według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zatem w podstawie wymiaru odprawy należy uwzględnić:

  • stałe składniki wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi określone w stawce miesięcznej – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy,
  • zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc – w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy,
  • zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc – w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

Podsumowując – żaden przepis nie daje Pani prawa domagania się od pracodawcy, aby wyliczając wysokość Pani odprawy, brał pod uwagę nie Pani wynagrodzenie, a wynagrodzenie osób na równorzędnych stanowiskach. Przepis wyraźnie mówi: „wielokrotność wynagrodzenia” (co oznacza wynagrodzenia danego pracownika), a nie „wielokrotność średniego wynagrodzenia w danym zakładzie pracy” albo „wynagrodzenia na danym stanowisku w zakładzie pracy”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »