Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa emerytalna

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2008-05-20

Sprawa dotyczy kobiety, która osiągnęła wiek emerytalny ( 61 lat) i zamierza w najbliższym czasie przejść na emeryturę. W porozumieniu z dyrekcją firmy najprawdopodobniej podejmie ponownie pracę na dotychczasowym stanowisku i warunkach. Planowana przerwa wyniesie 1 dzień. Wraz z przejściem na emeryturę osoba nabywa prawo do odprawy emerytalnej. Kierownictwo firmy twierdzi, że w przypadku wypłacenia odprawy emerytalnej przerwa w zatrudnieniu musi wynosić tyle miesięcy, za ile została naliczona odprawa emerytalna. Jeżeli przerwa w zatrudnieniu wyniesie tylko 1 dzień odprawa nie zostanie wypłacona od razu ale dopiero po ostatecznym zakończeniu pracy. Czy opinia pracodawcy jest zgodna z prawem? Czy w przypadku likwidacji odpraw emerytalnych nie nastąpi utrata wcześniej nabytych praw i zawieszona wypłata świadczenia zostanie wypłacona po ewentualnej zmianie przepisów?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisem art. 92 (1) Kodeksu pracy pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Nabycie prawa do odprawy uzależnione jest zatem nie tylko od nabycia uprawnień emerytalnych lub rentowych, ale również od zrezygnowania ze świadczenia pracy.

W znaczeniu prawnym można przejść na emeryturę tylko raz w życiu, zatem nawet jeśli dana osoba podejmie zatrudnienie korzystając z uprawnień emerytalnych, to nie nabędzie nowego prawa do odprawy emerytalno – rentowej, gdyż takie prawo nabywa się tylko raz w życiu.

W przypadku kobiety, która nabyła prawo do emerytury i zostanie ten fakt stwierdzony decyzją organu ubezpieczeniowego, to nabędzie uprawnienie do odprawy emerytalnej z dniem zakończenia stosunku pracy. Nie ma znaczenia w tym przypadku, iż pracodawca ma zamiar ponownie zatrudnić tę osobę ani jak długi okres upłynie między rozwiązaniem stosunku pracy i nawiązaniem nowego między tymi samymi stronami.

Jeżeli nabyła Pani roszczenie o wypłatę odprawy emerytalnej z dniem zakończenia stosunku pracy, to roszczenie to staje się wymagalne i zmiana przepisów nie może spowodować jego utraty. Trzeba jednak pamiętać, iż roszczenie to może ulec przedawnieniu (w tym przypadku okres przedawnienia wynosi 3 lata – art. 291 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie pod redakcją Zbigniewa Salwy, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007 r.

                                                                            Anna Jędrzejczak

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Ponaglenie pracodawcy do wydania zaświadczenia dla ZUS

Ile czasu ma zakład pracy na wystawienie zaświadczenia potwierdzającego moje zatrudnienie – potrzebuję takiego dokumentu do emerytury dla ZUS?...

 

Wyjście z domu podczas opieki nad chorym dzieckiem

Od 20 do 24 marca przebywałam na zwolnieniu lekarskim dotyczącym opieki nad chorym dzieckiem. Pracuję w godzinach 8-16. 22 marca poprosiłam mamę, aby...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »