Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa dla nauczyciela po zmniejszeniu pensum

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-10

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 35-letnim stażem. Dyrektor proponuje zmniejszenie mi pensum, bo zmienia się organizacja szkoły (ubywa jeden oddział). Czy zmniejszenie pensum odbiera mi prawo do odprawy emerytalnej?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie pensum, jeżeli dyrektor szkoły widzi taką potrzebę w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nie jest równoznaczne z brakiem możliwości rozwiązania z nim stosunku pracy w przyszłości. W takich przypadkach Karta Nauczyciela przewiduje wypłacenie nauczycielowi odprawy w wysokości odpowiadającej sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu.

Zwolnienie nauczyciela mianowanego jest możliwe na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Dotyczy to sytuacji, w której dyrektor szkoły nie może kontynuować zatrudnienia ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów lub w związku z likwidacją szkoły. Karta Nauczyciela przewiduje wówczas dla nauczycieli wypłatę odprawy w wysokości sześciokrotnej wielokrotności kwoty, jaką obejmuje zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela.

Jeśli zaś chodzi o odprawę emerytalną, to nauczycielowi przysługuje odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 87 KN). Prawo do tej odprawy przysługuje nauczycielowi bez względu na formę zatrudnienia (na podstawie mianowania lub umowy o pracę). Odprawa ta przysługuje pod warunkiem, że nauczyciel nie otrzymał wcześniej odprawy z art. 28 Karty Nauczyciela, czyli w razie orzeczenia przez lekarza o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy (art. 23 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela).

Odprawa przysługuje pod warunkiem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego nauczyciela (art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela). Rodzaj zawartej z nauczycielem umowy o pracę nie ma wypływu na prawo do odprawy emerytalnej (rentowej). Ważne jest jedynie spełnienie przez nauczyciela warunków określonych w ustawie, czyli m.in. rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Co do zasady – ale tylko w odniesieniu do odprawy emerytalnej (przy przejściu na emeryturę) – odprawę należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy, także wtedy gdy decyzja przyznająca emeryturę została wydana później (wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r., I PKN 508/97, OSNAP 1999, Nr 8, poz. 267).

Podsumowując, zgodna na ograniczenie wymiaru etatu (na jeden rok – zgodnie z przepisami) nie wpłynie ani na możliwość otrzymania odprawy z tytułu późniejszego rozwiązania stosunku pracy, jak i z tytułu przejścia na emeryturę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »