Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odprawa pośmiertna z zakładu pracy

Marek Gola • Opublikowane: 2018-05-14

Czy byłej żonie przysługuje prawo do uzyskania z zakładu pracy byłego męża do odprawy pośmiertnej po nim? Jest rozwiedziona, wyrokiem sądu, w wyniku rozprawy rozwodowej, uzyskała od byłego małżonka alimenty. Po jego śmierci okoliczność ta stała się podstawą do przyznania jej renty rodzinnej po byłym mężu. Zakład pracy twierdzi, że odprawa jej nie przysługuje, jako że nie jest rodziną zmarłego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Procedura i warunki przyznawania odprawy pośmiertnej opisane zostały w przepisach Kodeksu pracy. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. „Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

1) małżonkowi;

2) innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”.

Przepis art. 93 § 4 określa wyczerpująco krąg osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej. Świadczenie to przysługuje bezwarunkowo małżonkowi pracownika. Pozostawanie w związku małżeńskim w chwili śmierci pracownika jest jedyną przesłanką nabycia prawa do odprawy pośmiertnej przez współmałżonka. Omawiany przepis nie formułuje żadnych dodatkowych pozytywnych ani negatywnych przesłanek, bez znaczenia są więc stosunki majątkowe między małżonkami, pozostawanie na utrzymaniu zmarłego pracownika czy pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rozwiązanie małżeństwa, choćby z winy zmarłego męża, przy jednoczesnym prawie do alimentów dla byłej żony, nie rodzi po stronie małżonki prawa dochodzenia odprawy pośmiertnej. W mojej ocenie konieczne jest bowiem pozostawanie w związku małżeńskim w momencie śmierci, by taka odprawa została wypłacona. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »