Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odprawa emerytalna po osiągnięciu wieku emerytalnego i wypowiedzeniu umowy o pracę

Autor: Katarzyna Nosal

Osiągnęłam wiek emerytalny. W obecnej firmie pracuję ponad 20 lat. Pracodawca wypowiedział mi umowę. Czy oprócz 3-miesięcznej odprawy należy mi się również odprawa emerytalna? Równolegle prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jakie kroki trzeba podjąć, aby otrzymać odprawę z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę oraz odprawę emerytalną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Odprawa emerytalna po osiągnięciu wieku emerytalnego i wypowiedzeniu umowy o pracę

Warunki uzyskania odprawy emerytalnej

Zgodnie z art. 921 Kodeksu pracy: „Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”. Zatem warunkiem uzyskania odprawy jest:

1) spełnienie wymagań uprawniających do uzyskania wskazanego świadczenia (emerytury, renty) z ubezpieczenia społecznego;

2) związek między ustaniem zatrudnienia i w jego wyniku przejście na emeryturę lub rentę.

Skoro to pracodawca wypowiada Pani umowę, to raczej nie dlatego, że chce Pani przejść na emeryturę. W takiej sytuacji to pracownik wypowiada umowę lub zawiera z pracodawcą porozumienie. Zatem nie można tu jednoznacznie stwierdzić, na podstawie posiadanych danych, by prawo do odprawy powstało. Z drugiej strony Sąd Najwyższy w swoim aktualnym rzecznictwie zmierza ku rozumieniu pojęcia „w związku” szeroko. Precyzując reguły kolizyjne, wskazano, że w części przypadków nie mają rozstrzygającego znaczenia intencje pracownika i pracodawcy w chwili rozwiązania stosunku pracy, lecz obiektywny stan rzeczy, z którego wynika, że po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik nie podejmuje zatrudnienia, lecz przechodzi na rentę lub emeryturę. Decydujące znaczenie dla nabycia prawa do odprawy emerytalnej ma zatem przejście na emeryturę połączone z definitywnym ustaniem stosunku pracy, czyli zmiana pracowniczego statusu prawnego na status emeryta przez pracownika, który w związku z ustaniem stosunku pracy korzysta z uzyskanych uprawnień emerytalnych (por. wyrok SN z 6.05.2003 r., I PK 223/02).

Zatem, w mojej ocenie, po analizie orzecznictwa, jeśli na skutek rozwiązania z panią umowy za wypowiedzeniem wystąpi Pani o przyznanie świadczenia emerytalnego – „przejdzie Pani na emeryturę” – to rozwiązanie umowy o pracę będzie miało związek z przejściem na emeryturę (stanie się katalizatorem do podjęcia decyzji o emeryturze). W związku z tym, że osoby będące emerytami mogą prowadzić własną działalność gospodarczą i przejść na emeryturę, prowadząc taką działalność, nie ma podstaw do zamykania działalności przez Panią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info