Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-21

Od 1 czerwca został otwarty nowy magazyn, w którym nie było żadnych zapasów materiałów. 15 czerwca ma wpłynąć pismo w sprawie powierzenia mienia pracownikom, ale z datą od 1 czerwca. Czy można powierzyć mienie wstecz?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 124 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w mieniu pracodawcy, jednak pod warunkiem prawidłowego powierzenia tego mienia i zapewnienia warunków umożliwiających jego strzeżenie.

Nie jest przy tym konieczne zawarcie umowy o odpowiedzialności materialnej, jest jednak niezbędne powierzenie w taki sposób, aby zapewnić udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości przekazanego mu mienia (np. poprzez pisemne potwierdzenie powierzenia mienia przez pracownika), z drugiej zaś strony zapewnienie przez pracodawcę warunków pozwalających na prawidłowe zabezpieczenie towaru.

Brak zapewnienia przez pracodawcę prawidłowych warunków technicznych umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia co do zasady wyklucza odpowiedzialność pracownika za szkodę w tymże mieniu, przy czym wykazanie tych okoliczności każdorazowo należy do pracownika.

Pracownik może uwolnić się od skutków domniemania odpowiedzialności wyłącznie pod warunkiem wskazania przyczyn od pracownika niezależnych (np. wadliwe zabezpieczenie magazynu lub dopuszczanie przez pracodawcę do powierzonego mienia osób do tego nieuprawnionych).

Prawidłowe powierzenie musi zapewniać udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości przekazanego mu mienia. Z reguły wymagane jest pisemne potwierdzenie tych okoliczności przez pracownika. Jeżeli pracodawca nie wykaże prawidłowego powierzenia mienia, nie może skutecznie dochodzić odszkodowania na podstawie art. 124.

Co prawda żaden przepis nie zakazuje powierzenia mienia pracownikowi z mocą wsteczną, jednak trudno będzie wówczas pracodawcy wykazać, że powierzenia dokonano prawidłowo (a więc że pracownik był obecny przy powierzeniu mienia co poświadczył podpisem).

Tak więc jedynym dokumentem potwierdzającym, że pracownikowi prawidłowo powierzono mienie jest dokument podpisany przez niego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Umowa o odpowiedzialności materialnej wiąże obie strony

Jestem zatrudniona w firmie zatrudniającej 300 pracowników na stanowisku specjalista d/s handlu/wydawca magazynowy. Posiadam współodpowiedzialność materialną w...

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika

Od pół roku nie otrzymałam zakresu obowiązków. Pracodawca kazał napisać mi, czym zajmuję się w pracy, i oddać to jemu, ale ja nic nie dostałam. Czy i kiedy...

Staż pracy w biurze projektów kolejowych

Chciałbym ubiegać się o wcześniejszą emeryturę kolejową, ale do końca roku nie miałem 15 lat pracy na PKP, tylko 13. Przez 5 lat pracowałem...

Polecenie przełożonego

Czy podwładny musi wykonać polecenie przełożonego, jeśli przełożony nie przekazał mu tego polecenia osobiście (słownie, pisemnie lub telefonicznie), tylko...

Rozwiązanie umowy a zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Odbyłam 2-letni staż pracy w aptece. Mam w umowie taki zapis: „Jeżeli pracownik po ukończeniu stażu w terminie 3 lat rozwiąże stosunek...

Odmowa pracownika na wyjazd na delegację

Mam umowę o pracę na czas określony. Pracodawca chce wysłać mnie na delegację, lecz ja nie chcę wyjechać. Nie mam rodziny, ale nie lubię opuszczać na...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »