Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność gospodarcza, techniczna, osobowa

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2006-06-03

Co oznacza stwierdzenie, że pracownika nie obciąża ryzyko gospodarcze, techniczne, osobowe związane z prowadzeniem zakładu pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W prawie pracy obowiązuje zasada, iż pracownik nie ponosi ryzyka związanego z prowadzoną przez pracodawcę działalnością

Ryzyko to przybiera formy:
- ryzyka produkcyjnego,
- ryzyka gospodarczego,
- ryzyka socjalnego.

Ryzyko produkcyjne występuje w formie ryzyka technicznego, przez co rozumie się zaburzenia w toku pracy, mające przyczynę w błędach organizacyjnych, oraz ryzyka osobowego, czyli obciążenia pracodawcy niezawinionymi błędami pracownika.

Ryzyko gospodarcze polega na tym, że pracownik nie ponosi skutków zdarzeń, które wpłynęły na wyniki gospodarczej działalności pracodawcy.

Ryzyko socjalne sprowadza się do tego, że pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia także za okresy zawieszenia wykonywania pracy, uznane przez prawo za odpłatne np. niektóre przypadki usprawiedliwionej nieobecności w pracy, urlop wypoczynkowy, zwolnienia okolicznościowe itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Powierzenie dodatkowych obowiązków magazyniera

Pracuję w Zakładzie Energetycznym na etacie elektromechanika precyzyjnego. W zakładzie jest tylko jeden magazynier i w związku z tym "wciśnięto" mi zastępstwo...

 

Uszkodzenie auta przez pracownika

Nie poinformowałem pracodawcy o wgnieceniu samochodu (nie z mojej winy) natychmiast, tylko po 2 dniach. Pracodawca chce nałożyć na mnie karę porządkową....

 

Zmiana stanowiska pracy czy zmiana istotnych warunków umowy o pracę?

Zlikwidowano mój departament i zdecydowano przenieść mnie do innego departamentu. Pracodawca przedstawił mi aneks do umowy, wpisując w nim nową...

 

Obciążenie przez byłego pracodawcę kwotą za nieopłaconą fakturę przez klienta

Dostałem dziś SMA-a od mojego byłego pracodawcy, u którego pracowałem do 30 kwietnia, z informacją, że chce mnie obciążyć za to, że sprzedałem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »