Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona po urlopie macierzyńskim

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-06-03

Czy pracodawca może mnie zwolnić po macierzyńskim? Jeśli nie, to jaki jest okres ochrony po powrocie do pracy? Wracam po macierzyńskim 01.2010 r. Umowę mam na czas określony do 10.2010 r.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od stycznia tego roku nastąpiły zmiany w Kodeksie pracy w zakresie ochrony pracowników powracających po urlopie macierzyńskim.

Nowe przepisy wprowadziły podobne zasady, jakie dotychczas miały zastosowanie w przypadku osób korzystających z urlopu wychowawczego. Mowa tu o art. 1832 Kodeksu pracy: „Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”.

Pracownikowi, który powraca do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (ewentualnie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), pracodawca ma obowiązek zagwarantować możliwość pełnienia obowiązków służbowych na dotychczasowym stanowisku.

Jeśli jest to niemożliwe wskutek dokonanych zmian w strukturach zakładu pracy w czasie, kiedy pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim, pracodawca powinien przenieść pracownika na stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na inne stanowisko, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym. Wynagrodzenie pracownika po powrocie musi wynieść tyle, ile otrzymałby, gdyby z urlopu nie skorzystał.

Dopiero w sytuacji, kiedy nie ma i takiej możliwości, jak opisana wyżej (np. ze względu na zmianę profilu działalności), co prowadzi do tego, że dalsze zatrudnianie pracownika na równorzędnym bądź odpowiadającym jego kwalifikacjom stanowisku jest najzwyczajniej niemożliwe – pracodawca będzie mógł pracownikowi wypowiedzieć umowę o pracę.

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła także inne uprawnienie, zapewniające ochronę przed zwolnieniem nawet przez 12 miesięcy. Zgodnie z art. 1867: „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika”.

Pracodawca będzie mógł rozwiązać z korzystającym z takiego przywileju pracownikiem umowę tylko w przypadku likwidacji firmy, upadłości lub gdy zachodzą okoliczności uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne.

Wynika to z art. 1868 § 1: „Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Urlop dla wspólnika i nauczyciela

Czy będąc czynnym nauczycielem z 22-letnim stażem pracy, przysługuje mi urlop dla poratowania zdrowia? Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »