Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona przedemerytalna pracownika a nowelizacja ustawy emerytalnej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-01-02

Problem dotyczy ochrony przedemerytalnej pracownika w związku z nowelizacja ustawy emerytalnej. Pracownik jest zatrudniony na bezterminową umowę o pracę, jego data urodzenia to październik 1951 r. W związku z wejściem w życie ustawy emerytalnej 1 października 2017 r.* czy temu pracownikowi może zostać wypowiedziana umowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666; dalej „K.p.”) – pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wskazany w powyższym przepisie zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, należy stosować również do wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy, co potwierdził ustawodawca w art. 42 § 1 K.p., stanowiąc, iż przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy.

Pracodawca w stosunku do pracownika objętego okresem ochronnym, o którym mowa w art. 39 K.p., nie może zastosować wypowiedzenia modyfikującego na niekorzyść pracownika jego dotychczasowe warunki pracy lub płacy.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochodzi do likwidacji stanowiska pracy danego pracownika. Wówczas zastosowanie znajdą przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nowelizacja ustawy emerytalnej sprawia, że wiek emerytalny mężczyzn od października 2017 r. będzie wynosił 65 lat. A to oznacza, że ochrona przedemerytalna zostanie w październiku dla tego pracownika wyłączona. To z kolei powoduje, że jeśli pracodawca dobrze uzasadni wypowiedzenie, to może pracownikowi umowę wypowiedzieć.

Do października pracownik jest w ochronie przedemerytalnej, ale po tym okresie jest traktowany jak każdy inny pracownik. Można mu więc wręczyć wypowiedzenie, które musi być uzasadnione (a przyczyna wypowiedzenia musi być jasna, rzeczywista i konkretna). Jeśli pracownik się z przyczyną wypowiedzenia nie będzie zgadzał, może odwołać się do sądu.

Powinnam dodać, że przyjęto także takie rozwiązanie, że skoro pracownik w chwili wejścia w życie nowych przepisów miał już ochronę przedemerytalną to korzysta on z niej (mimo osiągnięcia wieku emerytalnego) do czasu, aż nie osiągnie wieku emerytalnego sprzed reformy, o ile w dniu 1 października nadal będzie pozostawał w zatrudnieniu.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że wypowiedzenie umowy tylko z tego względu, że pracownik osiągnął wiek emerytalny, może zostać uznane za dyskryminację ze względu na wiek.

* Opis sprawy z lipca 2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »