Kategoria: Obowiązki i odpowiedzialność pracownika
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Potrącenie wynagrodzenia na poczet niedoborów towarów

Jestem w okresie wypowiedzenia a pracowałem jako przedstawiciel. Dostałem wypowiedzenie 31.12.2006r i w tym dniu zdałem samochód służbowy i towar na magazyn za potwierdzeniem moim i magazyniera (wszystko zdałem i wszystko się zgadzało). Zostałem z tego rozliczony a 3 tygodnie później szef dał mi wypis, że towar jest uszkodzony i po terminie chce mnie tym obciążyć. Z tego tytułu nie dostałem wynagrodzenia za miesiąc luty i jeszcze mam dopłacić resztę. Czy jest to zgodne z prawem i co mam zrobić?

więcej ››

Zakres przydzielonych zadań

Pracuję już 4 rok. Wiem że jest zakres obowiązków lecz bez mojego podpisu. Czy jest ważny, czy szkodzi to pracodawcy? Czy z tego tytułu po zwolnieniu mnie np. z winy pracodawcy mogę iść do sądu?

więcej ››

Zwolnienie pracownika za błąd technologiczny

Mam problem. Kierownik rozdawał zarządzenie prezesa z którego wynikało, że pracownik który zrobi wyrób z błędem (np. długość kabla nie mieści się w tolerancji), zostanie natychmiast zwolniony. Kategorycznie żądał podpisu na tym pisemku. Teraz moje pytania: 1. Czy takie postępowanie prezesa (zwolnienie za jeden błąd) jest zgodne z prawem? Pracownik nie popełniał dotychczas błędów, ma czystą kartotekę. 2. Czy mogę na takim pisemku bezkarnie napisać że się z nim nie zgadzam? Wg. mnie jest ono niezgodne z kodeksem pracy.

więcej ››

Odpowiedzialność materialna sprzedawcy

Pracując w sklepie, w którym pracownicy średnio co miesiąc odchodzą i dochodzą nowi, mam od roku podpisaną umowę o odpowiedzialności... czy nie powinna ona być podpisywana przy każdorazowym przyjęciu kogoś nowego (i odejściu)? Zaznaczam, że inwentaryzacja jest robiona raz w roku. Czy nie powinna być przy każdorazowej zmianie załogi? Teraz wyszły braki i odpowiedzialni mają być tylko ci pracownicy, którzy aktualnie pracują.

więcej ››

Powierzenie dodatkowych obowiązków magazyniera

Pracuję w Zakładzie Energetycznym na etacie elektromechanika precyzyjnego. W zakładzie jest tylko jeden magazynier i w związku z tym "wciśnięto" mi zastępstwo tegoż magazyniera na wypadek urlopu bądź choroby. Nie wiąże się to z gratyfikacją finansową, natomiast wiąże się z odpowiedzialnością materiałową 50/50%. Magazynier okazał się osobą nieodpowiedzialną i nie zasługującą na zaufanie. Przy każdym urlopie lub chorobie muszę go zastępować. On ma wynagrodzenie w wys. około 2000zł, ja zarabiam 1050zł. Czy w innych zakładach pracy w magazynie również zatrudnia się tylko jedną osobę? Czy jako współodpowiedzialny za magazyn nie powinienem mieć zmienionego angażu i pensji?

więcej ››

Odpowiedzialność gospodarcza, techniczna, osobowa

Co oznacza stwierdzenie, że pracownika nie obciąża ryzyko gospodarcze, techniczne, osobowe związane z prowadzeniem zakładu pracy?

więcej ››

Obowiązki pracownika a umowa zlecenie

Jestem studentem, pracuje w sklepie spożywczym na podstawie umowy - zlecenia. Do moich obowiązków należy m. in. kontrola terminów przydatności do spożycia. Ostatnio przegapiłem kilka towarów (serki, jogurty) i pracodawca kategorycznie zażądał ode mnie, abym te przegapione towary zakupił. Uważam, że czyni on to bezprawnie. Jak skutecznie mogę powstrzymać kierownika sklepu przed ewentualnymi następnymi podobnymi nakazami?

więcej ››

Odpowiedzialność materialna w dużej firmie

Pracuję w hurtowni spożywczej o bardzo dużym obrocie rocznym (według oficjalnych danych jest to ponad 100 mln zł). Na około 80 osób pracujących na hali jest 16 mających odpowiedzialność materialną. Czy jest określony przepisami procent od obrotu przeznaczony na straty magazynowe, który jest pracownikom „darowany” przy rozliczaniu z manka po remanencie?

więcej ››

Odpowiedzialność materialna pracownika

Żona pracowała w prywatnej firmie jako samodzielna księgowa, była zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas określony. Firma przed upływem okresu trwania umowy zwolniła moja żonę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Podczas trwania umowy żona nie otrzymała ani słownie ani na piśmie żadnych upomnień, nagan oraz nie była w żaden sposób obciążona żadną karą finansową. Nie miała również podpisanego żadnego zakresu odpowiedzialności finansowej lub innej z tytułu pełnionego stanowiska. Po około 2 tygodniach od momentu wygaśnięcia umowy o pracę, otrzymała pismo iż ma się natychmiast stawić z zakładzie pracy celem wyjaśnienia sald kont księgowych, jeżeli tak się nie stanie to firma powoła biegłego rewidenta i obciąży karą finansową moją żonę z tytułu poniesionych strat. Pismo to oczywiste pojawiło się w momencie gdy żona wysłała pismo z wezwaniem do zapłaty zaległych ostatnich 2 pensji. Chciałbym się dowiedzieć gdzie mogę skierować zawiadomienia bądź pozwy ponieważ wg mnie pracodawca nie ma prawa do takiego działania.

więcej ››

Odpowiedzialność za przeterminowany towar

Pracowałem do niedawna przez półtora roku w hurtowni, w której ponosiłem i do tej pory ponoszę odpowiedzialność materialną. Mój problem polega głównie na tym, że gdy zrobiono inwentaryzację nie wzięto pod uwagę towarów niepełnowartościowych czyli rzeczy przeterminowanych i tych z krótkim terminem ważności. Po inwentaryzacji komisja dała do podpisania pismo w którym była kwota manka, lecz ta kwota wyliczona została z tych towarów niepełnowartościowych. Każdy z pracowników tej hurtowni podpisał i teraz musimy płacić to manko. Czy pracownicy powinni płacić za towar przeterminowany i ten z krótkim terminem, który przecież nie zaginął tylko znajduje się w hurtowni?

więcej ››

Odpowiedzialność materialna pracownika

W sklepie, podczas remanentu wyszło manko. Pracodawca nie chce wypłacić pensji pracownikom przekazując te kwoty na rzecz niedoborów. Kwota obciążeń to blisko 2000 zł, pobory miesięczne 700 zł. Trzeba zaznaczyć, że wina pracowników nie jest jednoznaczna, gdyż nie zostali pouczeni przez pracodawcę o takiej możliwości wystąpienia niedoborów w kasie. Do jakiej kwoty ponosi odpowiedzialność pracownik handlu?

więcej ››

Umowa o odpowiedzialności materialnej wiąże obie strony

Jestem zatrudniona w firmie zatrudniającej 300 pracowników na stanowisku specjalista d/s handlu/wydawca magazynowy. Posiadam współodpowiedzialność materialną w wysokości 60%, druga osoba ma 40% (podpisane umowy). Pracodawca wydał polecenie przeniesienia nas na zmianę na inne stanowisko - obsługa wagi - nie związane z pracą magazynu na zastępstwo w czasie urlopu wagowej. Czy jest przepis prawny chroniący osoby odpowiedzialne materialnie, gdy pracodawca zmusza do zmiany stanowiska na okres 10 dni. Żadne rozsądne argumenty nie trafiają do pracodawcy, który twierdzi, że i tak przez cały czas będzie jedna osoba odpowiedzialna. Bardzo proszę o pomoc, gdyż zależy mi na pracy i na wykonywaniu jej rzetelnie i sumiennie lecz wg mojej opinii pracodawca utrudnia mi zadanie dbałości i odpowiedzialności za powierzone mienie.

więcej ››

Odpowiedzialność za powierzone mienie

Jestem kierownikiem sklepu z 40%-ową odpowiedzialnością materialną. Kilka tygodni temu pracownice ze stoiska mięso-wędliny przyznały mi się, że widziały jak wielokrotnie jedna z pracownic pozbywała się "niewygodnych produktów" ze stoiska, wyrzucając je do śmieci. Dziewczyny były zastraszane przez tą osobę więc przyznały się do tego dopiero po kilku miesiącach. Napisały oświadczenie o całej sytuacji. Tego samego dnia pojechałam do pracodawcy po pomoc w rozwiązaniu problemu. Ustaliliśmy, że poczekamy jeszcze kilka dni żeby złapać tą osobę na gorącym uczynku tak żeby mogła ponieść konsekwencje (głównie materialne, ponieważ podpisując umowę o prace podpisała również odpowiedzialność np. za zaniedbania, do 3-krotnej wartości swojej pensji). Pracodawca zmienił jednak zdanie i kiedy tylko wróciłam do sklepu dostałam telefon z informacją, że remanent na tym stoisku odbędzie się jeszcze tego samego dnia (mimo innych wcześniejszych ustaleń). Remanent wykazał braki na 5 tys. zł. i noty obciążeniowe zostały wystawione na mnie i moich dwóch zastępców a pracownica została jedynie przeniesiona na inna placówkę. Nie podpisałyśmy jeszcze tych not, ponieważ nie zgadzamy się z postępowaniem pracodawcy. Jakie konsekwencje czekają nas za to? Czy mamy jakiekolwiek szanse na pozytywne rozwiązanie tego problemu?

więcej ››

Zmiana miejsca wykonywania pracy

Moja umowa przewiduje zatrudnienie mnie w szpitalu na posadzie "sprzątająca", na czas określony. Czy pracodawca ma prawo zwolnienia mnie bądź innych pracownic w przypadku odmówienia przejścia na inny obiekt (w innym mieście). Taka sytuacja jest niedopuszczalna gdy pensja wynosi 550 zł (netto) przy miesięcznej cenie dojazdu ok. 100 zł. Jakie są prawa pracownika w takim przypadku?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »