Kategoria: Obowiązki i odpowiedzialność pracownika
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4


Manko na magazynie – odpowiedzialność materialna pracownika

Oczywiście odpowiedź na Pana pytanie jest twierdząca – sama zmiana lokalizacji na korzystniejszą nie niweluje prawa do żądania zapłaty wynagrodzenia (nie odszkodowania) za posadowienie infrastruktury przesyłowej na Pana działce.

Najpierw przedstawię Panu regulację prawną, zaś po niej wskazówki, którymi powinien Pan operować w toku negocjacji:

„Rozdział III

Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.”

Tyle mówią przepisy – zwięźle, ale w mojej ocenie są adekwatne i uniwersalne. Mowa w nich bowiem o odpowiednim wynagrodzeniu. Oczywiście strony mają pełne pole do popisu, by argumentować zakres wynagrodzenia, czyli wypełniać przesłankami faktycznymi przymiotnik „odpowiedniego”.

Na co więc Pan w negocjacjach powinien zwrócić uwagę.

Zanim wymienię punkty dotyczące kryteriów wynagrodzenia – na pewno należy żądać od operatora dokumentacji potwierdzającej legalność posadowienia infrastruktury tj. jej budowy w oparciu o ówczesne wymogi prawne.

Co do wynagrodzenia odpowiedniego proszę brać pod uwagę:

1. Na zapłatę wynagrodzenia zarówno za przyszły, jak i przeszły okres korzystania z gruntu na przesył.

2. W jakim zakresie infrastruktura utrudniała i potencjalnie utrudnia Panu życie, i nie chodzi tylko o teraźniejszość oraz przeszłość, czy też przyszłość wykonalną, ale także sferę planowania np. pod kątem wykorzystania działki zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Należy też uwzględnić, jak kluczowe jest dla operatora istnienie infrastruktury na Pana gruncie, czyli jak duże nakłady czekają operatora i jak duże są jego zyski z tegoż posadowienia przesyłu.

4. Warto podkreślić, że za przesył operator uzyskuje materialne przysporzenia, a właściciel gruntu ma tylko ciężary.

5. Jeżeli operator będzie dysponował wyceną szacunkową, prosić należy o jej odpis do zapoznania się na spokojnie później.

6. Podobnie z podpisywaniem czegokolwiek – doradzam szczególną ostrożność i przyjęcie zasady odłożenia na później, po spokojnej lekturze w domu, ewentualnie po konsultacjach prawnych.

7. Na koniec zwrócę Pan uwagę na dwa praktyczne mankamenty:

a) Operatorzy nigdy nie wspominają o rencie służebnej a jedynie chcą płacić jednorazowe wynagrodzenie za służebność – żaden przepis nie ogranicza możliwości żądania wynagrodzenia periodycznego np. rocznego czynszu służebnego płaconego dopóty, dopóki trwa przesył i posadowienie infrastruktury na Pana gruncie. Proszę spojrzeć na to rozsądnie – bez presji – przecież Pan gruntu nie sprzedaje tylko go udostępnia, jak przy dzierżawie czy najmie co czyni służebność przesyłu podobną do tych stosunków prawnych, które w sposób naturalny przewidują periodyczność wynagrodzenia (czynszu).

b) Operator przedstawia swoje kalkulacje jako jedynie słuszne, powołując się na różnorakie normy i opracowania rzeczoznawców – proszę się na to też nie dać złapać – jak Pan widzi w powyższym – Kodeks cywilny mówiąc o odpowiednim wynagrodzeniu nie odsyła do jakichkolwiek norm wykonawczych, pragmatyk zawodowych itp. opracować eksperckich.

więcej ››

Czy został złamany zakaz konkurencji?

Prowadzę firmę, zatrudniałem pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez umowy o zakazie konkurencji). Pracownik się zwolnił, a ja wkrótce się dowiedziałem, że założył konkurencyjną firmę jeszcze w trakcie trwania umowy o pracę. Czy został złamany zakaz konkurencji?

więcej ››

Rozpoczęcie działalności w tej samej branży co była firma

Pracowałam w firmie X zajmującej się sprzedażą dodatków fryzjerskich. Po rozwiązaniu stosunku pracy (wypowiedzenie z inicjatywy pracownika) otworzyłam swoją działalność gospodarczą zajmującą się sprzedażą takich samych produktów. W umowie o pracę z firmą X uwzględniono, że w okresie zatrudnienia u pracodawcy obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez pracodawcę, a określonej w dokumentach statutowych pracodawcy. Moja działalność rozpoczęła się dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Czy powinnam się obawiać negatywnych konsekwencji?

więcej ››

Odpowiedzialność za powierzony samochód

Przesyłam do opinii umowę odpowiedzialności za powierzony samochód służbowy. Czy jako pracownik mam się czego obawiać? W jakim zakresie odpowiadam za samochód, jeśli parkuję go przed swoim blokiem (jak wszyscy)?

więcej ››

Dyscyplina w pracy

Kilka dni temu zrobiłem minutową przerwę w pracy (pracuję w myjni samochodowej, myję ręcznie pojazdy przez 8 godzin). Szef to zauważył i powiedział mi, że obowiązuje dyscyplina w pracy. Zagroził, że mnie zwolni. Czy ma do tego prawo? Przecież jestem sumiennym pracownikiem, żadnych spóźnień itp., klienci zadowoleni.

więcej ››

Powierzenie pracy innej niż określona w umowie o pracę

Czy pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż określone w umowie o pracę? Czy pracownik może wówczas odmówić?

więcej ››

Wykonywanie funkcji p.o. kierownika

Niedawno powierzono mi funkcję pełniącej obowiązki kierownika w związku ze zwolnieniem chorobowym, a później macierzyńskim dotychczasowej pani kierownik. W przekazanym mi piśmie użyto sformułowania: „na czas nieobecności pani X”. Niedługo pani kierownik kończy się urlop macierzyński, ale chce ona wykorzystać również zaległy urlop wypoczynkowy. Czy wtedy nadal będę wykonywać funkcję p.o. kierownika, czy też z końcem jej urlopu macierzyńskiego automatycznie wracam na wcześniejsze stanowisko?

więcej ››

Zwiększenie zakresu obowiązków

Pracuję w placówce państwowej. Mój zakres obowiązków zostanie znacznie poszerzony o nowe zadania, podobne do obecnie wykonywanych, ale bardziej skomplikowane. Obawiam się, że przestanę nadążać ze swoją pracą. Czy mogę nie zgodzić się na tą zmianę? Oczywiście nie ma mowy o podwyżce.

więcej ››

Dokument dotyczący zakresu obowiązków pracownika

Od pół roku nie otrzymałam zakresu obowiązków. Pracodawca kazał napisać mi, czym zajmuję się w pracy, i oddać to jemu, ale ja nic nie dostałam. Czy i kiedy powinien dać mi taki zakres?

więcej ››

Obowiązek uczestniczenia w kursie wykraczającym tematyką poza rodzaj wykonywanej pracy

W umowie o pracę mam napisane „tokarz” i taką pracę wykonuję już 20 lat. Czy zakład pracy może mnie wysłać na kurs spawacza, żebym potem pracował jako spawacz? Myślę, że jest to naruszenie umowy o pracę i pracodawca nie ma prawa wysyłać mnie na kurs bez mojej zgody. Czy mam rację?

więcej ››

Uszkodzenie auta przez pracownika

Nie poinformowałem pracodawcy o wgnieceniu samochodu (nie z mojej winy) natychmiast, tylko po 2 dniach. Pracodawca chce nałożyć na mnie karę porządkową. Minęło już 15 dni, odkąd poinformowałem pracodawcę o uszkodzeniu auta. Czy w myśl art. 109 K.p. pracodawca nie może mi już wlepić kary?

więcej ››

Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt

Pracowałem w pewnej firmie na stanowisku informatyka. Zajmowałem się obsługą firm. Pewnego dnia u jednego z naszych klientów miałem zainstalować nową drukarkę. Podczas wyciągania jej z pudełka wyleciała ze styropianów ochronnych (były uszkodzone) na ziemię. Uszkodzeniu uległa jej obudowa (w tylnim rogu odpadł kawałek plastyku). Mimo to drukarka działa do dziś bez zarzutu. Dodam, że całą sytuację widziało dwóch pracowników tamtej firmy i oni właśnie doszli do wniosku, że skoro można na niej normalnie pracować, może zostać w takim stanie, jakim jest. Zdarzenie to miało miejsce w kwietniu. Od 1 sierpnia pracuję już w innej firmie, z tamtym pracodawcą nic mnie już nie łączy, umowa wygasła i nie przedłużyłem jej. Ostatnio komuś nie spodobała się ta drukarka i były szef chce wysunąć wobec mnie jakieś roszczenia. Czy może teraz pociągnąć mnie do odpowiedzialności materialnej? Jeśli tak, to jakiej?

więcej ››

Odpowiedzialność kierowcy za zużycie paliwa

Pracuję jako kierowca autobusu w PKS. Mamy tak zaniżone normy zużycia paliwa, ,że z trudem się wyrabiamy. Normy zużycia paliwa w/g fabryki są dużo wyższe. Mam pytanie czy prezes może tak zmniejszyć normę. Czy są jakieś przepisy które dają mu takie prawo?

więcej ››

Odpowiedzialność materialna pracownika

Jestem kierownikiem zmiany. Kilka dni temu w wyniku niedopatrzenia oddałem na magazyn niewłaściwy towar - o 2 razy większej wartości niż ten który powinienem był oddać. Niestety towar ten poszedł do klientów i udało się odzyskać tylko jego część. Niewłaściwy towar został spakowany przez jednego z pracowników. Po spakowaniu nie miałem szans stwierdzić czy w paczce znajduje się właściwy towar. Moja winą jest jedynie to, że pomyłka została zauważona zbyt późno - moim obowiązkiem jest w końcu sprawowanie kontroli nad pracownikami. Dodam, że ani ja, ani żaden z pracowników nie ma podpisanej odpowiedzialności materialnej. Czy firma może zażądać ode mnie pokrycia straty?

więcej ››

Oświadczenie dotyczące ryzyka zawodowego

Czy prawnie jest dozwolone wprowadzenie oświadczeń dla pracowników, że zakład nie bierze odpowiedzialności za to jak powiedziano "ryzyko zawodowe", które jest wliczone w daną pracę, np. urazy kręgosłupa przy długim czasie pracy stojącej? Nie będzie wtedy wypłacał odszkodowań.

więcej ››

Odpowiedzialność materialna i jej wypowiedzenie

Jestem pracownikiem sklepu samoobsługowego gdzie odpowiedzialność materialna powierzona została wszystkim pracownikom. Obecnie w wyniku zmian w firmie zostałam oddelegowana do innego sklepu gdzie poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji pochopnie podjęłam decyzje o podpisaniu odpowiedzialności materialnej. Proszę o pomoc czy mogę odwołać się od podjętej decyzji i jak to zrobić?

więcej ››

Umowa przewidująca niesłuszną normę

Jestem studentem, pracuję na umowę-zlecenie. Segreguję kostkę brukową. Pracuję 8h dziennie. Norma dzienna wg. majstra wynosi 10 palet. Jedna paleta waży 1,5 tony. Niemożliwością jest przebranie 10 palet w 8h. Starzy pracownicy wyciągają około 6 palet na dniówkę. Ja 5 czasem 6. Więc o zrobieniu "normy" nie ma mowy. Jest to nie wykonalne. Co mam zrobić jeśli majster codziennie mnie ochrzania i mówi, że nie wyrabiam normy. Jak zaczynam mu tłumaczyć co i jak to mówi, że nie będzie ze mną dyskutował! Co w takiej sytuacji mam zrobić?

więcej ››

Wysokość odpowiedzialności materialnej a zarobki

Jakie są konsekwencje podpisania umowy o współodpowiedzialności, czy jest jakaś granica określająca wielkość tej odpowiedzialności w stosunku do zarobków? Pracuję w salonie gdzie są np. kożuchy po 10 000 zł a zarabiam 1 000 zł.

więcej ››

Kara dla pracownika samorządowego

Jestem pracownikiem samorządowym, pozwałem pracodawcę do sądu pracy za niesłuszne ukaranie mnie naganą. Sprawę raczej mam wygraną, złamano procedury ukarania mnie, tzn. nie przesłuchano mnie nawet przed udzieleniem kary, ponaciągano przepisy regulaminu organizacyjnego itp. Te kwestie mam już raczej przyswojone ale mam jedno pytanie: czy udzielona nagana jest naganą publiczną, czy też prywatną? Dostałem ją bowiem na piśmie a za dwie godziny cały urząd, w którym pracuję o tym wiedział. W związku z tym jarzmo noszenia nie słusznej kary, było dla mnie większe. Czy mogę to zarzucić pracodawcy?

więcej ››

Odpowiedzialność materialna pracownika

W zakładzie pracy gdzie jestem zatrudniony doszło do incydentu wyrzucenia dobrych desek do odpadowego kontenera. Oczywiście nie ma winnych i pracodawca zdecydował się udzielić wózkowym oraz majstrom kary nagany oraz obciążyć nas kosztami owego materiału (dodam tu że kierownicy zasłaniają się tym ,że nie ma świadków na to cyt. ,,że ten wrzucił czy tamten wrzucił''. Gdy zdecydowałem się to wyperswadować kierownikowi działu dostałem drugą naganę za wulgarne zachowanie, natomiast gdy się trochę spóźniłem ponieważ załatwiałem sprawy kadrowe w biurze to dodano mi jeszcze samowolne opuszczenie miejsca pracy. Czy mógłbym się powołać na jakieś przepisy w mojej w obronie?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »