Kategoria: Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-01-20

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia należy wyliczyć ze średniej z ostatnich 6 miesięcy? W tym drugim przypadku zatrudnienie wynosi mniej niż 50 osób.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Rady pracowników działają na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy „liczbę zatrudnionych u pracodawcy pracowników ustala się na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych w ramach stosunku pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem powiadomienia o wyborach członków rady pracowników”. Przepis ten oznacza, że dopiero gdy przeciętna liczba zatrudnionych z 6 miesięcy przekroczy 50 pracowników (z wyłączeniem pracowników młodocianych), pracodawca będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracowników i przystąpić do procedury tworzenia rady pracowników w drodze wyborów, o ile wpłynie w tej sprawie pisemny wniosek od co najmniej 10% pracowników (art. 8 ust. 1 ustawy). Powyższe oznacza też, że w przypadku gdy liczba zatrudnionych od jakiegoś czasu oscyluje w granicach 50 osób, należy rozpocząć jej monitorowanie. Dopiero po przekroczeniu liczby zatrudnionych określonej w art. 1 ust. 2 ustawy pracodawca niezwłocznie podaje tę informację do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

W art. 7 ust. 3 ustawy wskazano, jak należy liczyć liczbę przeciętną liczbę zatrudnionych i zgodnie z tym przepisem „dodaje się liczby zatrudnionych w kolejnych 6 miesiącach i otrzymaną sumę dzieli przez 6”.

Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 1 ustawy nie każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 50 osób jest zobowiązany do tworzenia rady pracowników. Rady pracowników nie tworzy się u pracodawcy nieprowadzącego działalności gospodarczej i zatrudniającego mniej niż 50 pracowników, który:

  • jest przedsiębiorstwem państwowym, w którym tworzony jest samorząd załogi przedsiębiorstwa,
  • jest przedsiębiorstwem mieszanym zatrudniającym co najmniej 50 pracowników,
  • jest państwową instytucją filmową.

Jeśli przeciętna liczba zatrudnionych z ostatnich 6 miesięcy nie przekroczyła 50 osób, to zgodnie z powyższym pracodawca nie jest jeszcze w obowiązku zawiadamiać pracowników o możliwości utworzenia rady pracowników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »