Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek dostarczenia wody dla pracowników w upalne dni

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-18

Czy jest obowiązek zapewnienia wody dla pracowników pracujących w warunkach nieprzekraczających temperatury 28°C?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 K.p.).

Obowiązki pracodawcy w powyższym zakresie zostały doprecyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.) i w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić wszystkim pracownikom nieodpłatnie wodę zdatną do picia lub inne napoje, bez względu na warunki wykonywania pracy przez tych pracowników w ciągu ich całej zmiany roboczej.

Mówi o tym m.in. § 112 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, według którego pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych pracodawca powinien zapewnić inne napoje oprócz wody.

Ponadto – zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – pracodawca powinien zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

Powyższe przepisy mają szczególne zastosowanie latem, kiedy praca, dotychczas wykonywana w zwykłych warunkach, staje się pracą wykonywaną w warunkach szczególnie uciążliwych (np. w warunkach gorącego mikroklimatu lub na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Szkolenie okresowe dla pracowników BHP

Pracownik zawarł umowę z pracodawcą z dniem 10 lutego, a termin rozpoczęcia pracy to 20 lutego. Z jaką datą należy wypisać kwestionariusz dla pracownika?...

 

Apteczka w miejscu pracy

W naszym biurze nie ma apteczki, za to jest przychodnia w tym samym budynku. Czy w tej sytuacji pracodawca faktycznie nie musi zapewnić apteczek? Czy apteczka powinna...

 

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym przeszedł szkolenie wstępne, stanowiskowe i okresowe bhp. Kierownik działu sporadycznie wyznacza tego pracownika...

Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

Pracuję jako pomoc kuchenna w kuchni szpitalnej. Do naszych obowiązków należy m.in. rozwożenie posiłków w wózkach czterokołowych. Część...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »