Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-21

Po powrocie do pracy z urlopu rodzicielskiego złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, obecnie chciałabym powrócić do pierwotnego pełnego etatu i złożyć pismo do pracodawcy w tym celu. Czy będzie on zobowiązany do zrealizowania mojej prośby i w jakim terminie – po ilu dniach? Czy powinnam otrzymać umowę lub aneks do umowy potwierdzający złożenie wniosków i ich realizację? Czy po złożeniu zaświadczenia o ciąży pracodawca może zmniejszyć mi etat lub wynagrodzenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, iż korzysta Pani z obniżonego etatu w czasie okresu uprawniającego do urlopu wychowawczego.

Długość okresu, przez który pracownik chce korzystać ze skrócenia wymiaru czasu pracy oraz ten skrócony wymiar, określa pracownik. Z uwagi na brak regulacji dotyczącej ewentualnej wcześniejszej rezygnacji ze skrócenia wymiaru czasu pracy należy przyjąć, że pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia takiej rezygnacji. Nie ma wprawdzie żadnych przeszkód do skrócenia okresu pracy w niepełnym wymiarze za zgodą pracodawcy, jednakże bez takiej zgody pracownik nie może jednostronnie „powrócić” do pracy w pełnym wymiarze przed upływem okresu, który objęty był jego wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Przepisy Kodeksu pracy nie regulują tej sytuacji, choć takie uprawnienie przyznają pracownikowi, który chce zrezygnować z urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 186 3 ma on do tego prawo:

  • w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Część prawników uważa, że przepis ten powinien mieć odpowiednie zastosowanie do obniżenia wymiaru etatu, ale są i głosy przeciwne. Brakuje niestety regulacji dotyczącej trybu zmniejszania rozmiaru zatrudnienia, a także odnoszącej się do zasad korzystania przez osobę uprawnioną z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Kwestii tych nie uwzględnia upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia wykonawczego zawarte w art. 1866.

Przepisy prawa pracy pozwalają, co prawda, pracownikowi na np. możliwość zrezygnowania z urlopu wychowawczego po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy na 30 dni przed terminem podjęcia pracy.

Większość opinii skłania się ku temu, że należy stosować analogię do urlopu wychowawczego i przyjąć, że pracownik, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, może zrezygnować z obniżenia wymiaru czasu pracy bez zgody pracodawcy.

Powinien go jednak o swoim zamiarze zawiadomić, najpóźniej na 30 dni przed terminem planowanego powrotu do poprzednich warunków pracy. Możliwy jest powrót do poprzedniego wymiaru czasu pracy wcześniej, jeśli pracodawca na to wyrazi zgodę.

Proszę wystosować do pracodawcy pismo z 30-dniowym uprzedzeniem. Nie musi Pani podpisywać umowy ani aneksu, jeśli pracodawca zgodzi się na skrócenie okresu obniżenia etatu. Po złożeniu oświadczenia–informacji czy wniosku o skrócenie okresu obniżenia etatu pracodawca może się do tego przychylić albo nie.

Jeśli się przychyli – i wróci Pani na dotychczasowe, wcześniejsze warunki – będzie Pani traktowana jak każdy inny pracownik. Nie będzie Pani już chroniona. Pracodawca może Pani jak i każdemu innemu dokonać wypowiedzenia zmieniającego w zakresie etatu, wynagrodzenia. Oczywiście nie może przy tym naruszyć przepisów prawa pracy, ale jeśli zrobi to zgodnie z nimi – może dojść do zmiany pierwotnego stosunku pracy czy nawet wypowiedzenia.

Nie chcę Pani straszyć, przedstawiam tylko możliwe opcje, nie wiem, jaka jest sytuacja w zakładzie pracy ani polityka zatrudnienia, ani praktyka pracodawcy w tym zakresie. Ale sytuacja prawna wygląda tak jak powyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki