Kategoria: Inne
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie etatu

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-03-02

Złożyłam wniosek o obniżenie etatu w związku z powrotem do pracy zamiast przejścia na urlop wychowawczy. Pracodawca oznajmił jednak, że nie ma dla mnie pracy na dotychczasowym stanowisku, i zaproponował mi inne (niższe) według regulaminu stanowisko + część obowiązków z dotychczasowego. Niestety, nowe stanowisko wiąże się ze zmianą godzin pracy i w rzeczywistości zwiększeniem obowiązków. Pracodawca chce ponadto dołączyć aneks. Uważam, że powinnam dostać wypowiedzenie zmieniające. Mam rację? Jeśli nie podpiszę aneksu, to co mi za to grozi? Czy pracodawca może mi wtedy wypowiedzieć umowę?

»Wybrane opinie klientów

Jeżeli złożyła Pani wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, to pracodawca jest zobowiązany taki wniosek przyjąć.

Wynika to wprost z art. 1867 K.p.: pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Aneks, który proponuje Pani pracodawca, należy traktować jako zmianę umowy za porozumieniem stron. Jeżeli nie podpisze Pani tego aneksu, to będzie obowiązywała dotychczasowa umowa i dotychczasowe warunki pracy i płacy.

Jeżeli się Pani nie zgodzi na warunki zaproponowane w aneksie, to pracodawca może Pani zmienić warunki pracy i płacy tylko wypowiedzeniem zmieniającym.

Jeżeli jednak złożyła Pani wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mogłaby Pani korzystać z urlopu wychowawczego, to do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy (nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty złożenia takiego wniosku) pracodawca nie może Pani wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę. Dotyczy to również wypowiedzenia zmieniającego.

Pracodawca jest obowiązany taki wniosek przyjąć i dopuścić Panią do pracy na dotychczasowym stanowisku, z obniżonym wymiarem czasu pracy (takim, o jaki Pani wnioskuje).

Natomiast po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić Panią do pracy na poprzednim stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe – na równorzędne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Po dopuszczeniu do pracy na stanowisku dotychczasowym lub równorzędnym pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę lub warunki pracy i płacy. Nie ma okresu ochronnego dla osób powracających z urlopu wychowawczego i dopuszczonych do pracy na poprzednim/równorzędnym stanowisku pracy – nie ma przepisu, który mówiłby np., że po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę przez rok od powrotu.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy przysługuje tylko w okresie od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu – stosownie do art. 1861 § 1 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu.

Należy pamiętać, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony, to wówczas wypowiedzenie umowy o pracę, jak i wypowiedzenie warunków pracy i płacy muszą być uzasadnione.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam się w urzędzie pracy i uzyskałam prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Czy należy mi się zasiłek chorobowy, jeśli mam zasiłek dla bezrobotnych?

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie jestem w 6. tygodniu ciąży. Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński? Czy jeśli praca jest fizyczna i z czynnikami szkodliwymi dla dziecka (choroby), mogę pójść wcześniej na urlop macierzyński? Praca nie pozwala mi nawet na wizyty u lekarza, które są wymagane.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Składki osoby współpracującej

Prowadzę działalność gospodarczą, żona natomiast jest zatrudniona w innej firmie na umowę-zlecenie i pobiera wynagrodzenie w kwocie 2200 zł brutto. Chciałbym zawrzeć z żoną umowę o dzieło na nieodpłatne wykonanie pewnej pracy dla mojej firmy. Czy mogę to zrobić? Czy muszę gdzieś zarejestrować taką umowę i opłacać składki ZUS i podatki?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »