Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obniżenie wynagrodzenia ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-07-16

Jak można zgodnie z prawem pracy obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony, którzy wyrażają na to zgodę? Wypowiedzeniem zmieniającym i nową umową, czy tylko aneksem do umowy? Czy umowa może zawierać paragraf, że pracodawca może obniżyć wynagrodzenie ze względu na ciężką sytuację ekonomiczną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że wypowiedzenie należy stosować tylko wtedy, gdy strony stosunku pracy nie mogą uzgodnić stanowisk – wówczas pracodawca proponuje warunki pracy i płacy, a pracownik może jedynie je zaakceptować lub odrzucić.

Podstawą prawną do zastosowania wypowiedzenia zmieniającego jest art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zgodnie z tą regulacją wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

W sprawie opisanej w pytaniu można jednak zastosować porozumienie zmieniające, czyli zmianę wymiaru czasu pracy pracownika za obopólną zgodą. Zmiana warunków pracy i płacy następuje tutaj w terminie uzgodnionym między pracodawcą a pracownikiem, nie ma zatem okresu wypowiedzenia. Porozumienie zmieniające może być aneksem do umowy – nie ma potrzeby rozwiązywania umowy o pracę i zawierania nowej.

Co do zawarcia w umowie takiego zapisu, o jakim Pani pisze – nie można go umieścić. Jeśli pracodawca nie uzyska zgody pracownika na obniżenie wynagrodzenia (nawet w związku z trudną sytuacją materialną) musi wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Nie można tego zrobić odgórnie w umowie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Mam umowę na czas nieokreślony na 1/8 etatu i w przyszłym roku planuję udać się na urlop wychowawczy. Czy przysługuje mi zasiłek wychowawczy ze względu na...

Wynagrodzenie za czas choroby – zasiłek chorobowy

Mój pracownik (umowa na czas nieokreślony) otrzymywał wynagrodzenie za czas choroby przez 33 dni. Od 34 dnia po złożeniu przeze mnie Z-3 do ZUS-u pracownik...

Minimalne wynagrodzenie

Z początkiem grudnia podpisałam na czas nieokreślony na pełen etat umowę o pracę (budżetówka). W tabeli „wynagrodzenie” wpisano 1020 zł (jako...

Odzyskanie zaległego wynagrodzenia za urlop

W 2009 ustał stosunek pracy z moim poprzednim pracodawcą; stosunek pracy trwał od 2003 roku; w trakcie trwania umowy o pracę pracodawca nie...

Odpowiedź na zmianę warunków pracy

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony na stanowisku kierowniczym. Właśnie się dowiedziałam, iż po powrocie z urlopu wypoczynkowego zostanie mi...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »