Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie przez byłego pracodawcę kwotą za nieopłaconą fakturę przez klienta

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-22

Dostałem dziś SMA-a od mojego byłego pracodawcy, u którego pracowałem do 30 kwietnia, z informacją, że chce mnie obciążyć za to, że sprzedałem klientowi towar na fakturę przelewową i klient za tę fakturę nie zapłacił. Czy mój były pracodawca może mnie obciążyć za tę fakturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie może obarczać pracownika odpowiedzialnością za niezrealizowane wobec niego zobowiązania osób trzecich. Brak jest więc podstaw, aby wartością niezapłaconej przez kontrahenta faktury obciążyć Pana.

Pracodawcę w każdym przypadku obciąża ryzyko prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przez ryzyko to należy rozumieć m.in. odpowiedzialność za efekty ekonomiczne funkcjonowania firmy, w tym niewywiązywanie się kontrahentów z ich zobowiązań wobec niego. Taką odpowiedzialnością pracodawca nie może „podzielić się” z pracownikiem. W razie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy pracownik jest zobowiązany jedynie do starannego i sumiennego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Z obowiązkiem tym nie jest jednak związana odpowiedzialność za osiągnięcie zamierzonych przez pracodawcę efektów pracy pracownika.

Jednym słowem – pracodawca nie może Pana – już byłego pracownika – obciążyć tym, że klient nie zapłacił za fakturę, ponieważ Pan jako pracownik (gdy jeszcze był Pan w stosunku pracy) nie był obarczony odpowiedzialnością za terminowe opłacanie faktur przez klientów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwiększenie zakresu obowiązków

Pracuję w placówce państwowej. Mój zakres obowiązków zostanie znacznie poszerzony o nowe zadania, podobne do obecnie wykonywanych, ale bardziej skomplikowane....

 

Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach

Czy i jakie konsekwencje prawne grożą pracownikowi, który pracuje na stanowisku administracyjnym biurowym, która bezpośrednio zajmuje się zamówieniami...

 

Czy pracodawca ma prawo do odszkodowania za porzucenie pracy?

Dwa tygodnie temu podjąłem prace w firmie, podpisując umowę o prace na okres próbny (3 miesięcy). Parę dni temu złożyłem wypowiedzenie umowy...

 

Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych

Jestem nauczycielem, do września pracowałam w dwóch szkołach, a od września tego roku zgodziłam się wziąć cztery godziny w trzeciej szkole. Mam aktualne...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »