Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obciążenie przez byłego pracodawcę kwotą za nieopłaconą fakturę przez klienta

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-22

Dostałem dziś SMA-a od mojego byłego pracodawcy, u którego pracowałem do 30 kwietnia, z informacją, że chce mnie obciążyć za to, że sprzedałem klientowi towar na fakturę przelewową i klient za tę fakturę nie zapłacił. Czy mój były pracodawca może mnie obciążyć za tę fakturę?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Pracodawca nie może obarczać pracownika odpowiedzialnością za niezrealizowane wobec niego zobowiązania osób trzecich. Brak jest więc podstaw, aby wartością niezapłaconej przez kontrahenta faktury obciążyć Pana.

Pracodawcę w każdym przypadku obciąża ryzyko prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przez ryzyko to należy rozumieć m.in. odpowiedzialność za efekty ekonomiczne funkcjonowania firmy, w tym niewywiązywanie się kontrahentów z ich zobowiązań wobec niego. Taką odpowiedzialnością pracodawca nie może „podzielić się” z pracownikiem. W razie wykonywania pracy w ramach stosunku pracy pracownik jest zobowiązany jedynie do starannego i sumiennego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Z obowiązkiem tym nie jest jednak związana odpowiedzialność za osiągnięcie zamierzonych przez pracodawcę efektów pracy pracownika.

Jednym słowem – pracodawca nie może Pana – już byłego pracownika – obciążyć tym, że klient nie zapłacił za fakturę, ponieważ Pan jako pracownik (gdy jeszcze był Pan w stosunku pracy) nie był obarczony odpowiedzialnością za terminowe opłacanie faktur przez klientów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Oświadczenie dotyczące ryzyka zawodowego

Czy prawnie jest dozwolone wprowadzenie oświadczeń dla pracowników, że zakład nie bierze odpowiedzialności za to jak powiedziano "ryzyko zawodowe", które jest...

Zwiększenie zakresu obowiązków

Pracuję w placówce państwowej. Mój zakres obowiązków zostanie znacznie poszerzony o nowe zadania, podobne do obecnie wykonywanych, ale bardziej skomplikowane....

Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach

Czy i jakie konsekwencje prawne grożą pracownikowi, który pracuje na stanowisku administracyjnym biurowym, która bezpośrednio zajmuje się zamówieniami...

Czy pracodawca ma prawo do odszkodowania za porzucenie pracy?

Dwa tygodnie temu podjąłem prace w firmie, podpisując umowę o prace na okres próbny (3 miesięcy). Parę dni temu złożyłem wypowiedzenie umowy...

Aneks do umowy o pracę z dodatkowymi obowiązkami

Pracodawca bez porozumienia stron daje mi aneks do umowy o prace z dodatkowymi obowiązkami. Ja nie zgadzam się z dodatkowym obowiązkiem:...

Aktualne badania okresowe nauczyciela a dostarczenie badań wstępnych

Jestem nauczycielem, do września pracowałam w dwóch szkołach, a od września tego roku zgodziłam się wziąć cztery godziny w trzeciej szkole. Mam aktualne...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »