Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Obciążenie pracownika kosztami holowania samochodu

Autor: Grzegorz Dziubka

Pracodawca chce mnie obciążyć kosztami holowania ciężarówki po tym, jak wykonując obowiązki służbowe, zakopałem się na łące. Nie wjechałem pod zakaz, byłem trzeźwy. Taka trasę wyznaczyła mi nawigacja. Czy pracodawca ma do tego prawo, czy mogę nie płacić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Obciążenie pracownika kosztami holowania samochodu

Odpowiedzialność materialna pracownika

Każdy pracownik może ponieść odpowiedzialność materialną, gdyż zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną, gdy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Natomiast zgodnie z art. 116 Kodeksu pracy to pracodawca musi wykazać, że poniósł szkodę. Zgodnie z art. 115 Kodeksu pracy „pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda”.

Wysokość szkody

Wysokość szkody zależy od tego, czy szkoda powstała w wyniku umyślnego działania na szkodę pracodawcy, czy nieumyślnej winy pracownika. W przypadku umyślnego działania na szkodę pracodawcy pracownik w całości pokrywa koszty związane z naprawieniem szkody, o czym stanowi art. 122 Kodeksu pracy, a w przypadku nieumyślnej winy pracownika odszkodowanie za szkodę ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Jest to unormowane art. 119 Kodeksu pracy.

Naprawa szkody

W przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone pracownik powinien naprawić szkodę w pełnej wysokości, a więc pokryć nie tylko rzeczywistą stratę poniesioną przez pracodawcę, ale również utracone przez niego korzyści. W Pana sytuacji rzeczywistą stratą jest koszt holowania samochodu i ewentualne uszkodzenia związane z jego unieruchomieniem.  

Od decyzji pracodawcy zależy, w jaki sposób nastąpi realizacja obowiązku naprawienia szkody. Może to nastąpić poprzez zapłatę danej kwoty przez pracownika lub też potrącenie z wynagrodzenia. Gdy konieczność zapłaty nie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, potrącenie z wynagrodzenia pracownika możliwe jest, gdy pracownik wyrazi na to zgodę. Zgoda taka może być wyrażona dopiero po tym, jak pracownik uzna swoją winę i zgadza się z nałożoną na niego odpowiedzialnością za powstałą szkodę oraz uznaje jej wysokość.

Pamiętać jednak należy, iż pracodawca nie może naruszać zasad określonych w art. 87¹ Kodeksu pracy. Przepis ten dotyczy kwestii związanych z kwotą wolną od potrąceń.

Wina pracownika

Tak jak wspomniałem pracodawca musi Panu udowodnić, że szkoda powstała z Pana winy. Jeśli jechał Pan prawidłowo, był Pan trzeźwy, wybrał Pan właściwą drogę i nie było innej możliwości dojechania do celu to pracodawcy, może być ciężko udowodnić Panu winę. Jeśli by się okazało, że wybrał Pan nieprawidłową drogę bądź nie zastosował się do jego wytycznych, to żądnie partycypowania w kosztach holowania będzie zasadne.  

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info