Kategoria: Urlop
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezdolność do pracy powyżej 33 dni a praca w kilku firmach

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-06-11

Pracownica jest zatrudniona w 3 firmach, odpowiednio na 1/2, 1/4 i 1/4 etatu. W pierwszej z nich w tym roku przebywała na zwolnieniu lekarskim 15 dni, w pozostałych pracuje od marca (nie było zwolnienia). Do wszystkich 3 firm dostarczyła zwolnienie lekarskie (ciąża) na okres 30 dni. W pierwszej liczba dni płaconych przez pracodawcę przekroczy 33/rok – resztę płaci ZUS. A co z pozostałymi firmami? Czy też muszą przekroczyć limit 33 dni, aby płacił ZUS? Czy wystarczy, że pracownica w jednej z nich przekroczyła te 33 dni?

»Wybrane opinie klientów

W sytuacji opisanej w pytaniu zastosowanie będzie miał art. 92 § 4 K.p. Zgodnie z nim za czas niezdolności do pracy, trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego), pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Co to oznacza? Jeśli pracownik w trakcie roku jest chory przez co najmniej 33 dni, to od 34. dnia choroby, zamiast wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, powinien otrzymywać zasiłek chorobowy. Owe 33 dni w ciągu roku liczymy tylko raz, bez względu na przerwy między poszczególnymi chorobami. Pracownikowi, który w trakcie roku chorował, a potem zmienił pracę lub podjął kolejną, nie liczymy więc tego okresu ponownie.

Z reguły pracownik przekazuje na świadectwie pracy kolejnemu pracodawcy informację o tym, jaki był w danym roku okres niezdolności do pracy i wynagrodzenia pobranego w związku z niezdolnością. W przypadku gdy pracownik podjął kolejne zatrudnienie u innego pracodawcy i nie rozwiązał wcześniejszego stosunku pracy, nowy pracodawca nie ma takich informacji. Niezbędne jest więc podanie przez pracownika danych m.in. o poprzednich okresach ubezpieczenia społecznego oraz liczbie dni pobranego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w celu ustalenia, jakie świadczenie powinno być aktualnie wypłacone.

Zwracam też uwagę na to, że nie w każdym przypadku zasiłek będzie wypłacany przez ZUS. Płatnikiem zasiłku chorobowego może być bowiem także pracodawca.

Uprawniony do wypłaty zasiłków w następnym roku kalendarzowym jest pracodawca, który zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego na 30 listopada więcej niż 20 osób (art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy zasiłkowej). Zgłaszanie na dzień 30 listopada do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 21 osób oznacza, że ZUS będzie płatnikiem zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego w kolejnym roku kalendarzowym (art. 61 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Odpowiadając na pytanie: pracownica u wszystkich trzech pracodawców powinna była od tego samego dnia otrzymywać zasiłek chorobowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym zacząć pracę, gdy syn pójdzie do przedszkola. Kiedy więc złożyć drugi wniosek o wychowawczy? Czy jeszcze mogę go złożyć? Ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Brak zapłaty za urlop

Pracuję na umowę o pracę. Jeśli w danym miesiącu mam np. 3 dni urlopu i za niego należne 400 zł, to pracodawca obniża mi pensję i premię o te 400 zł. Wychodzi na to, że w takie miesiące występuje brak zapłaty za urlop. Czy mogę coś z tym zrobić?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »