Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezdolność do pracy nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-07-04

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania 22 lata. Od 2014 do 2015 r. miałam urlop dla poratowania zdrowia z powodu choroby kręgosłupa. Potem chorowałam 182 dni na zaburzenia psychiatryczne. Po tym okresie otrzymałam zasiłek rehabilitacyjny na 3 miesiące. Dostałam też wezwanie na badania kontrolne. Jednocześnie lekarz psychiatra napisał mi urlop dla poratowania zdrowia. Byłam na badaniach kontrolnych, ale lekarz medycyny poprosił o dokumentację od specjalisty. Później dostałam informację, że jestem zwolniona z powodu niezdolności do pracy. Dodam, że teraz są wakacje. Czy dyrektor nie powinien udzielić mi urlopu dla poratowania zdrowia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia. Do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia”.

Okresami przedłużającymi o kolejne 12 miesięcy okres dopuszczalnej nieobecności nauczyciela w pracy są alternatywnie: świadczenie rehabilitacyjne lub urlop dla poratowania zdrowia.

Taka interpretacja wynika z zastosowania alternatywy rozłącznej za pomocą spójnika „lub”. W związku z tym okres uprawnionej niezdolności do pracy może być przedłużony albo o okres urlopu dla poratowania zdrowia, albo o okres świadczenia rehabilitacyjnego.

Jednocześnie pamiętać należy, ze zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt II PK 233/09) okres urlopu dla poratowania zdrowia lub świadczenia rehabilitacyjnego może być krótszy niż 12 miesięcy, wówczas jednak nie powstaje roszczenie o udzielenie kolejnego urlopu lub świadczenia w wymiarze dopełniającym do 12 miesięcy.

W Pani przypadku korzysta już Pani z przedłużenia okresu niezdolności do pracy w związku z przebywaniem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Z tego względu wyczerpała już Pani możliwości wydłużania swej nieobecności w pracy związanej z chorobą. Zatem okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie podlega już przedłużeniu o okres urlopu dla poratowania zdrowia. Pracodawca zgodnie z prawem rozwiązał z Panią stosunek pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony nie pokazuje się w pracy. Od innych pracowników wiem, że jest na zwolnieniu L-4. Pracownik obiecywał...

 

Zmuszanie do podpisania porozumienia zmieniającego i grożenie dyscyplinarką

Byłem zatrudniony na umowę o pracę na stawce nieco wyższej niż najniższa krajowa. Ostatnio jednak najniższa krajowa została podniesiona i pracodawca...

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Próbowałam zarejestrować się w urzędzie pracy, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, ale urzędniczka urzędu pracy zakwestionowała moje świadectwo...

Czy pracodawca, który nie wie o ciąży, może mnie zwolnić?

Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Podczas trwania tego urlopu zaszłam w kolejną ciążę. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »