Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewypłacona prowizja po rozwiązaniu umowy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-11-04

Byłam zatrudniona w firmie. Po zwolnieniu pracodawca nie chce wypłacić mi należącej prowizji – twierdzi, że transakcje nie były zakończone. Nie jest to prawdą. Nie dostałam w ogóle przysługujących mi prowizji, a pracodawca ignoruje moje wezwanie. Co mam zrobić? Czy mogę żądać bilansu od pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownik i były pracownik ma prawo wnieść do sądu pracy pozew. Będzie to pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia. Niedotrzymanie przez pracodawcę terminu wypłaty wynagrodzenia uzasadnia żądanie przez pracownika odsetek. Odsetki przysługują pracownikowi nawet, kiedy nie poniósł żadnej szkody z powodu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Odsetki przysługują także, kiedy opóźnienie było spowodowane okolicznościami, na które pracodawca nie miał wpływu.

W zależności, jaka dużą kwotę wynagrodzenia chce odzyskać pracownik, wnosi pozew do:

  • sądu rejonowego (pracy) – jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi do 75 tys. zł.,
  • sądu okręgowego (pracy) – jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej do 75 tys. zł.

Pracownik może złożyć pozew:

  • osobiście,
  • przez pełnomocnika (może nim być inspektor pracy).

W sprawach ze stosunku pracy pracownik nie ponosi kosztów związanych z wniesieniem pozwu., w których wartość nie przekracza 50 tys. zł. Jeśli wartość sporu przekracza 50 tys. zł, pracownik wnosi tzw. opłatę stosunkową. Wynosi ona 5% wartości sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

Jeśli pracownik nie może pokryć kosztów sądowych, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W mojej opinii pracodawca gra na zwłokę, licząc, że roszczenie o wynagrodzenie ulegnie przedawnieniu (przedawnienie wynosi 3 lata). W tej sytuacji, skoro pracodawca nie reaguje na Pani wezwania do zapłaty, powinna Pani wnieść pozew do sądu. Sąd zobowiąże pracodawcę do przedstawienia bilansu i rozliczeń i jeśli transakcje zostały już zakończone – do wypłaty Pani wynagrodzenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli ?pod stołem?

Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli ?pod stołem?

Co zrobić, gdy pracodawca wykazuje znacznie niższy dochód pracownika od tego, jaki wypłaca mu na rękę? Składki były odprowadzane od kwoty, która była na...

Nieobecność w pracy 1 dzień w miesiącu i brak premii

Dlaczego jak wezmę urlop na żądanie z powodu pogrzebu lub dzień opieki na dziecko, nie mam wtedy premii? Czy to zależy od pracodawcy?

 

Wysokość wynagrodzenia przy obniżonym etacie

Po urlopie macierzyńskim wróciłam do pracy i obniżyłam etat do 7/8. Moje wynagrodzenie zmalało o 1/8. Po 3 miesiącach dostałam podwyżkę i moja płaca...

 

Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia

Pracuję na umowę na czas nieokreślony. Aktualnie jestem na zasiłku macierzyńskim. W umowie o pracę mam zapis, że moje wynagrodzenie to podstawa...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »