Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Niewypełnianie poleceń służbowych jako powód rozwiązania umowy na czas określony

• Autor: Marek Gola

Jestem pracownikiem dużej firmy, pracowałem w godzinach od 8.00 do 16.00. Po godzinie 16.00 kierownik wezwał mnie na spotkanie i wręczył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, motywując je niewypełnianiem jego poleceń (co jest nieprawdą). Odmówiłem podpisania tego dokumentu. Z pracodawcą łączyła mnie umowa o pracę na czas określony. W trakcie tej rozmowy poczułem się źle, co skutkowało niezwłocznym udaniem się do lekarza, który wypisał mi L4 na tydzień. Czy mogę teraz wręczyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, a następnie przejść na L4, aby otrzymać świadczenia? Jakie jest najwłaściwsze rozwiązanie? Czy kierownik może zwolnić mnie dyscyplinarnie, bądź ukarać w jakikolwiek sposób za to, że nazwałem go frajerem podczas tej rozmowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.) oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

Na wstępie przyjmuję, że aktualnie przebywa Pan na L4.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż niepodpisanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę nie ma dla Pana żadnego znaczenia, albowiem zgodnie z art. 61 § 1 (K.c.) – oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Innymi słowy, obecnie wypowiedzenie już biegnie. Fakt, iż otrzymał Pan wypowiedzenie po godzinach swojej pracy, nie powoduje, że jest ono nieważne.

Nawet jeżeli w chwili obecnej ma Pan L4, to może je Pan przedłożyć pracodawcy i „ciągnąć” tak długo, jak się tylko da. Nie ma to jednak wpływu na bieg wypowiedzenia. Pracodawca ma jednak pełne prawo przeprowadzić kontrolę zasadności takiego zwolnienia, tj. czy zwolnienie lekarskie jest rzeczywiście związane z problemami zdrowotnymi, czy też zmierza do uzyskania świadczeń pieniężnych z tytułu zwolnienia chorobowego.

Jeżeli pracodawcy udałoby się ustalić, że nadużywa Pan swojego prawa, wówczas ma pełne prawo rozwiązać z Panem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może i jest dobrym pomysłem, ale na takie rozwiązanie musi wyrazić zgodę pracodawca. Na Pana miejscu jednak nie dążyłbym do skrócenia okresy wypowiedzenia, lecz próbował przetrwać na nim na L4. Znieważanie kierownika także może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (dyscyplinarka).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info