Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-08

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?
Dorota Kriger

Nie ma obecnie możliwości przeniesienia urlopu do innego pracodawcy, a za przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy pracodawca ma obowiązek w dniu rozwiązania umowy wypłacić ekwiwalent.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1980 r. (I PRN 9/80, OSNC 1980/7-8/149) nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy.

Należy jednak pamiętać o zasadzie proporcjonalności, która oznacza, że urlop wypoczynkowy, niewykorzystany do końca okresu zatrudnienia, powinien być rozliczony zgodnie z art. 1551 § 1 K.p. Według tego przepisu, jeśli stosunek pracy ustaje w trakcie roku, urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Przykładowo, jeśli umowa o pracę pracownika uprawnionego do 20 dni urlopu w ciągu roku rozwiąże się 31 lipca, to pracownik ten ma prawo w trakcie tego zatrudnienia do urlopu wypoczynkowego za 7 miesięcy, czyli do 12 dni urlopu wypoczynkowego (7/12 x 20 dni = 11,67, po zaokrągleniu 12 dni).

Jeśli pracownik do 31 lipca nie wykorzysta tych dni lub części z nich, to po tym terminie już ich nie otrzyma w naturze, dlatego jedyną formą rekompensaty będzie zapłata za nie. Pracownik ma więc prawo do ekwiwalentu urlopowego za te niewykorzystane dni – zgodnie z art. 171 § 1 K.p.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Ile wynosi wynagrodzenie za czas urlopu (tzw. wynagrodzenie urlopowe)?

W październiku wypadło tak, że musiałam przepracować o 2 dni więcej, i pracodawca zapłacił 100% za te dni. Jak powinien zapłacić pracodawca za takie dni, jak bym była na urlopie wypoczynkowym?

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z kolei twierdzi, że tylko pracodawca może udzielić urlopu.

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Czy będąc na urlopie dla poratowania zdrowia w szkole, mogę wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, a następnie wziąć bezpłatny urlop wychowawczy w poradni?

Urlop wypoczynkowy a zmiana pracy

Jak obliczyć ilość dni urlopu w nowym miejscu pracy, gdzie wymiar urlopu to 26 dni, a w poprzednim miejscu pracy było to 36 dni (nauczyciel akademicki). Na uczelni wykorzystałam urlop (15 dni) zgodnie z wymiarem urlopu według ustawy o szkolnictwie wyższym. W nowej pracy od czerwca do końca roku proporcjonalnie jest 16 dni urlopu. Czy jeśli w poprzedniej pracy wykorzystałam 15 dni to w nowej przysługuje mi 16 dni urlopu (proporcjonalnie), czy 26 minus 15, czyli 11?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »