Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-08

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Nie ma obecnie możliwości przeniesienia urlopu do innego pracodawcy, a za przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy pracodawca ma obowiązek w dniu rozwiązania umowy wypłacić ekwiwalent.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 1980 r. (I PRN 9/80, OSNC 1980/7-8/149) nowy zakład pracy nie przejmuje obowiązku udzielania urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo w poprzednim zakładzie pracy.

Należy jednak pamiętać o zasadzie proporcjonalności, która oznacza, że urlop wypoczynkowy, niewykorzystany do końca okresu zatrudnienia, powinien być rozliczony zgodnie z art. 1551 § 1 K.p. Według tego przepisu, jeśli stosunek pracy ustaje w trakcie roku, urlop wypoczynkowy przysługuje pracownikowi u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Przykładowo, jeśli umowa o pracę pracownika uprawnionego do 20 dni urlopu w ciągu roku rozwiąże się 31 lipca, to pracownik ten ma prawo w trakcie tego zatrudnienia do urlopu wypoczynkowego za 7 miesięcy, czyli do 12 dni urlopu wypoczynkowego (7/12 x 20 dni = 11,67, po zaokrągleniu 12 dni).

Jeśli pracownik do 31 lipca nie wykorzysta tych dni lub części z nich, to po tym terminie już ich nie otrzyma w naturze, dlatego jedyną formą rekompensaty będzie zapłata za nie. Pracownik ma więc prawo do ekwiwalentu urlopowego za te niewykorzystane dni – zgodnie z art. 171 § 1 K.p.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki