Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzyznanie przez ZUS dodatkowego zasiłku macierzyńskiego z powodu przekroczenia terminu dostarczenia wniosku

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-12

Prowadzę działalność gospodarczą. W okresie od 10.02.2011 do 30.06.2011 r. pobierałam z ZUS podstawowy zasiłek macierzyński. W dniu 29.06.2011 przesłałam pocztą (list polecony) wniosek o dodatkowy zasiłek macierzyński w wymiarze 2 tygodni. ZUS wydał decyzję odmowną, bo wniosek wpłynął do nich w dniu 30.06.2011, przez co nie dochowałam terminu. ZUS wskazał w decyzji, że wniosek taki winnam przedłożyć pracodawcy na 7 dni przed terminem rozpoczęcia pobierania dodatkowego urlopu. Czy ZUS ma rację?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Osoby, które są ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia chorobowego (dobrowolnie lub obowiązkowo), mają prawo do świadczeń, o jakich mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej: ustawa zasiłkowa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512; Nr 225, poz. 1463).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Osoby, które do ubezpieczenia chorobowego przystąpiły dobrowolnie, np. z racji prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mają m.in. prawo do zasiłku macierzyńskiego oraz dodatkowego zasiłku macierzyńskiego – wynika tak z art. 29 ust. 5 ustawy zasiłkowej. Ponadto osoby dobrowolnie ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia chorobowego mają prawo do zasiłku macierzyńskiego zarówno przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (obligatoryjnego i fakultatywnego), a także przez okres urlopu ojcowskiego.

Zasiłek macierzyński lub dodatkowy zasiłek macierzyński może być wypłacony tym osobom po uprzednim złożeniu stosownego wniosku, w którym osoba ubezpieczona wskaże okres korzystania z zasiłku macierzyńskiego (w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności). Ponadto osoby niebędące pracownikami do wniosku obowiązane są załączyć druk ZUS Z-3a, jeśli nie był złożony wcześniej, oraz oświadczenie o przerwaniu działalności pozarolniczej i jego okresie.

W przypadku dodatkowego zasiłku macierzyńskiego istotny jest termin wpływu wniosku do ZUS. Otóż wniosek taki powinien być złożony w ZUS najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z tego zasiłku, a więc nie później niż w ostatnim dniu pobierania obligatoryjnego zasiłku macierzyńskiego. Jeśli wniosek wpłynął po zakończeniu pobierania zasiłku obligatoryjnego – ZUS nie będzie mógł go uwzględnić i wyda decyzję odmowną.

Jeśli w Pani przypadku dzień 30.06.2011 r. był ostatnim dniem pobierania obligatoryjnego zasiłku macierzyńskiego – termin został dochowany i ZUS powinien był przyznać zasiłek. Być może ZUS wydał decyzję odmowną, bo z dokumentów wynikało, iż jest Pani zatrudniona, np. złożyła Pani nieprawidłowy druk i zamiast formularza ZUS Z-3a przesłała Pani formularz ZUS Z-3 dotyczący pracowników?

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512; Nr 225, poz. 1463).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »