Kategoria: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprzyznanie grupy inwalidzkiej przez lekarza – jak uzyskać rentę socjalną?

Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 2010-08-31

Byłem ostatnio na komisji do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, ale pani doktor nie przyznała mi żadnej grupy i kazała mi iść do ZUS. W dzieciństwie przy porodzie miałem zwichnięte oba biodra, przeprowadzono trzy operacje, ale jestem zdolny tylko do pracy siedzącej. Mam 26 lal. Czy w ZUS-ie mam jakąś szansę na pomoc finansową?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • do celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz komisje lekarskie ZUS,
 • do celów pozarentowych – orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, w odróżnieniu od innych organów orzekających (np. ZUS, KRUS), powołane są do wydawania orzeczeń wyłącznie do celów pozarentowych. Celami tymi są m.in.:

 • uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej,
 • uzyskanie ulg i uprawnień,
 • uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej),
 • uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy),
 • korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych,
 • skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia,
 • skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej,
 • ubieganie się o kartę parkingową,
 • inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776).

W przypadku osób do 16 roku życia skład orzekający określa jedynie fakt istnienia (bądź nieistnienia) niepełnosprawności. U osób, które ukończyły 16 rok życia, określa się stopień niepełnosprawności – lekki, umiarkowany bądź znaczny.

Jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna i przeprowadzone przez lekarza badanie przedmiotowe nie wyczerpują kryteriów zawartych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skład orzekający wydaje orzeczenie o niezaliczeniu wnioskodawcy do osób niepełnosprawnych.

Tak więc zgodnie z powyższym powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie są uprawnione do wydawania decyzji, na mocy których może być wypłacona renta. Trudno mi powiedzieć, dlaczego nie zaliczono Pana do osób niepełnosprawnych (być może zespól uznał, że Pana schorzenie nie jest tożsame z istnieniem niepełnosprawności i nie miał Pan pełnej dokumentacji). Powinien Pan jednak wiedzieć, że od orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Warszawie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Nie znam szczegółów Pana sprawy, ale można jeszcze rozważyć Pana prawo do uzyskania renty socjalnej. Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 • jest pełnoletnia oraz
 • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  • o przed ukończeniem 18 roku życia albo
  • o w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia, albo
  • o w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.). W myśl tej ustawy za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do tej renty nie jest istotne, kiedy powstała całkowita niezdolność do pracy, lecz to, aby niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu powstałego we wskazanych okresach.

Podstawę do przyznania renty socjalnej, na wniosek zgłoszony po dniu 30.09.2003 r., stanowi także:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów oraz
 • orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej. (źródło: http://www.zus.pl).

Jeżeli jednak powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nie zaliczył Pana do osób niepełnosprawnych, to prawdopodobnie Pana dokumentacja medyczna i rodzaj schorzenia są niewystarczające, aby Pana za taką osobę uznać, a tym samym postępowanie z ZUS-ie również może zakończyć się dla Pana niekorzystnie. Jeśli jednak Pana zdaniem jest inaczej, może Pan złożyć odpowiedni wniosek do ZUS o przyznanie renty socjalnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »