Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-06

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek najpóźniej trzy dni po uprawomocnieniu się orzeczenia wydać sprostowane świadectwo pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy jest czynnością niezastępowalną, polegającą na tym, że nie może jej wykonać nikt inny poza pracodawcą lub upoważnionym przez niego pracownikiem. Wykonanie tej czynności zależy więc wyłącznie od woli dłużnika (pracodawcy). Jeśli ten uchyla się od wykonania wyroku, sprawę należy ponownie skierować do sądu.

Tak też należy postąpić w zaistniałej sytuacji – proszę złożyć do sądu wniosek o wszczęcie egzekucji. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się w tym przypadku do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy. Organem egzekucyjnym w tego typu postępowaniach jest bowiem sąd, a nie komornik. Pracownik składający taki wniosek zwolniony jest w całości od opłat sądowych.

W postępowaniu sąd, po wysłuchaniu stron, powinien wyznaczyć pracodawcy nowy termin do sprostowania świadectwa pracy. Gdyby pracodawca nadal ignorował treść wyroku, sąd może zagrozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny za niewywiązywanie się z orzeczeń sądu.

Powyższe wynika z art. 1050 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do sprostowania świadectwa pracy, sąd, na Pana wniosek, nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną. W ostateczności pracodawcy lub jego pracownikowi, upoważnionemu przez pracodawcę do realizacji czynności związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, może grozić kara aresztu, gdyby dłużnik nie zapłacił wymierzonej grzywny i nie zrealizował postanowień sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »