Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-05-06

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek najpóźniej trzy dni po uprawomocnieniu się orzeczenia wydać sprostowane świadectwo pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy jest czynnością niezastępowalną, polegającą na tym, że nie może jej wykonać nikt inny poza pracodawcą lub upoważnionym przez niego pracownikiem. Wykonanie tej czynności zależy więc wyłącznie od woli dłużnika (pracodawcy). Jeśli ten uchyla się od wykonania wyroku, sprawę należy ponownie skierować do sądu.

Tak też należy postąpić w zaistniałej sytuacji – proszę złożyć do sądu wniosek o wszczęcie egzekucji. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się w tym przypadku do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy. Organem egzekucyjnym w tego typu postępowaniach jest bowiem sąd, a nie komornik. Pracownik składający taki wniosek zwolniony jest w całości od opłat sądowych.

W postępowaniu sąd, po wysłuchaniu stron, powinien wyznaczyć pracodawcy nowy termin do sprostowania świadectwa pracy. Gdyby pracodawca nadal ignorował treść wyroku, sąd może zagrozić nałożeniem na pracodawcę kary grzywny za niewywiązywanie się z orzeczeń sądu.

Powyższe wynika z art. 1050 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do sprostowania świadectwa pracy, sąd, na Pana wniosek, nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną. W ostateczności pracodawcy lub jego pracownikowi, upoważnionemu przez pracodawcę do realizacji czynności związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, może grozić kara aresztu, gdyby dłużnik nie zapłacił wymierzonej grzywny i nie zrealizował postanowień sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Wysokość dodatku stażowego

Obecnie otrzymuję 18% dodatku stażowego jako nauczyciel. Za kilka dni minie mi 19 rok pracy. Czy od nowego miesiąca powinienem otrzymać 19% dodatku stażowego,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »