Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niepodanie przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony (umowy terminowej)

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-11-24

Czy jeśli z pracownikiem jest zawarta umowa na czas określony i jest w niej zapis, że można ją rozwiązać z dwutygodniowym wyprzedzeniem, to czy trzeba też podawać powód?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 § 4 K.p. pracodawca ma obowiązek uzasadnić rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w dwóch przypadkach:

  • wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony,
  • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Zgodnie z powyższym pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony. Potwierdza to także wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt: II PK 206/09), zgodnie z którym brak jest obowiązku uzasadnienia przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony.

Z drugiej strony zarówno pracodawca wypowiadający umowę terminową, jak i pracownik, któremu taką umowę wypowiedziano, mogą mieć pewność, że sąd w razie sporu przeanalizuje prawidłowość dokonanego wypowiedzenia i przyjrzy się także, czy w danym przypadku nie doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego. Wynika to z wyroku SN z 8 grudnia 2005 r. (I PK 103/05), w którym stwierdzono, że sądy pracy nie są zupełnie pozbawione możliwości zanalizowania przyczyn wypowiedzenia umowy terminowej, natomiast pracownicy zatrudnieni na podstawie takiej umowy – ochrony w tym zakresie.

Co więcej, w wyroku z 19 lipca 1984 r. (I PRN 98/84) SN uznał, że art. 8 K.p. znajduje zastosowanie do naruszającego zasadę współżycia społecznego wypowiedzenia terminowej umowy o pracę, do którego nie znajduje zastosowania art. 45 K.p. Nie ulega zaś wątpliwości, że naruszenie przez pracodawcę zasad współżycia społecznego w stosunku do pracownika stanowi w świetle obowiązującego prawa czyn niedozwolony (wyrok SN z 11 czerwca 2003 r., I PK 273/02, OSNP 2004, nr 16, poz. 279).

Z powyższego wynika, że pracodawca nie musi podawać przyczyn wcześniejszego rozwiązania umowy na czas określony, jednak przyczyny te – jeśli pracownik poczuje się przez pracodawcę skrzywdzony (niesłusznie zwolniony) – mogą zostać przez sąd przeanalizowane i pracodawca będzie musiał je ujawnić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zakończenie działalności powodem rozwiązania umowy z pracownikami

Prowadzę zakład, w którym zatrudniam obecnie dwóch pracowników. Z powodu sytuacji ekonomicznej jestem zmuszony zwolnić tych pracowników. Myślę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »