Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodprowadzanie składek ZUS za pracownika a śmierć pracodawcy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-02-10

Moja żona pracuje w sklepie i okazało się, że właścicielka nie płaciła za nią składek za ZUS. W listopadzie 2010 r. właścicielka zmarła, a syn szefowej założył nową firmę i zatrudnił żonę od nowa. Co teraz z niezapłaconymi składkami na ZUS? Czy będzie musiał je spłacić jej syn, nowy właściciel sklepu? Czy już nic się nie da zrobić i składki przepadły? Dodam jeszcze, że mąż właścicielki przyjął spadek. Czy dług nie przeszedł w spadku na niego?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Zgadza się, spadkobierca dotychczasowego pracodawcy, przyjmując spadek, wstąpił jednocześnie w prawa i obowiązki zmarłego, tzn. odpowiada za jego długi. W zależności od tego, czy spadek został przyjęty wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca odpowiada za dług albo w całości, albo do wysokości majątku nabytego w drodze spadku.

Zgodnie z art. 632 § 1 K.p. z dniem śmierci pracodawcy umowy o pracę z pracownikami wygasają, z zastrzeżeniem przepisu § 3, wedle którego przepis § 1 nie ma zastosowania w razie przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231.

Jeśli zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku jedynym spadkobiercą był mąż właścicielki zakładu pracy – do niego należy zwrócić się z żądaniem uregulowania zaległych składek na ZUS za pracowników.

Podobnie jest w przypadku, kiedy mąż zmarłej właścicielki przejął zakład pracy na zasadach określonych w art. 231 K.p. i stał się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy – także wtedy obowiązek uregulowania zaległych składek spoczywa na nim.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r. (sygn. akt II UZP 1/08). Sąd Najwyższy w uchwale tej stwierdził, iż niezapłacone w terminie składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne (oraz należności z nimi związane) mogą być pobrane przez organ rentowy od spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłaty takich składek w granicach odpowiedzialności danego spadkobiercy za długi spadku [art. 922 § 1 i § 3 K.c. oraz art. 1030 i nast. tego Kodeksu w związku z art. 97 § 1 oraz art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) w związku z art. 32 tej ustawy].

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »