Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nauczycielka stażystka a ciąża

• Autor: Łukasz Obrał

Jestem nauczycielką stażystką. Umowę ze szkołą mam podpisaną do 31.08.2009 r. Obecnie jestem w 12. tygodniu ciąży, termin porodu to sierpień. Jednocześnie pracuję w drugiej szkole na podstawie umowy-zlecenia (umowa na czas określony). Czy będzie mi przysługiwał urlop macierzyński, czy zasiłek macierzyński? I kto będzie mi go wypłacał? Czy pracodawca będzie mógł mnie zwolnić, gdy będę przebywać na urlopie macierzyńskim?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ umowa, jaką Pani zawarła, jest umową na czas określony, będzie ona obowiązywała do terminu w niej określonego (31.08.2009 r.).

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego może Pani wykorzystać przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 3 K.p.). Po urodzeniu dziecka może Pani wykorzystać urlop macierzyński w okresie od dnia porodu do końca okresu, na jaki zawarto umowę o pracę.

Po urodzeniu dziecka będzie Pani mogła otrzymywać zasiłek macierzyński – również po rozwiązaniu umowy na czas określony (po terminie jej obowiązywania). Zasiłek macierzyński przysługiwał będzie Pani przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, czyli przez np. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu.

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy na czas określony będzie Pani wypłacany przez ZUS.

W czasie ciąży, a także podczas urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownicy umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 K.p.).

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub podczas urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 1 K.p.).

Jeżeli chodzi o drugą szkołę, to nie można mówić o urlopie macierzyńskim, ponieważ nie jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę (urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze), a Pani wykonuje zlecenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Obrał

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2004 r. zatrudniony w jednostce pomocy społecznej na stanowisku podinspektora prawnika. Zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, pracy, karnego, zabezpieczeń społecznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info