Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nauczycielka stażystka a ciąża

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-02-04

Jestem nauczycielką stażystką. Umowę ze szkołą mam podpisaną do 31.08.2009 r. Obecnie jestem w 12. tygodniu ciąży, termin porodu to sierpień. Jednocześnie pracuję w drugiej szkole na podstawie umowy-zlecenia (umowa na czas określony). Czy będzie mi przysługiwał urlop macierzyński, czy zasiłek macierzyński? I kto będzie mi go wypłacał? Czy pracodawca będzie mógł mnie zwolnić, gdy będę przebywać na urlopie macierzyńskim?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ umowa, jaką Pani zawarła, jest umową na czas określony, będzie ona obowiązywała do terminu w niej określonego (31.08.2009 r.).

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego może Pani wykorzystać przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 3 K.p.). Po urodzeniu dziecka może Pani wykorzystać urlop macierzyński w okresie od dnia porodu do końca okresu, na jaki zawarto umowę o pracę.

Po urodzeniu dziecka będzie Pani mogła otrzymywać zasiłek macierzyński – również po rozwiązaniu umowy na czas określony (po terminie jej obowiązywania). Zasiłek macierzyński przysługiwał będzie Pani przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, czyli przez np. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas jednego porodu.

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy na czas określony będzie Pani wypłacany przez ZUS.

W czasie ciąży, a także podczas urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie może wypowiedzieć pracownicy umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy (art. 177 § 1 K.p.).

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub podczas urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 177 § 1 K.p.).

Jeżeli chodzi o drugą szkołę, to nie można mówić o urlopie macierzyńskim, ponieważ nie jest Pani zatrudniona na podstawie umowy o pracę (urlop macierzyński to uprawnienie pracownicze), a Pani wykonuje zlecenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Przywrócenie do pracy a ekwiwalent za urlop

Właśnie zostałam przez sąd pracy przywrócona do pracy po kilkumiesięcznej przerwie od dnia zwolnienia. Niestety, w momencie zakończenie stosunku pracy,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »