Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ? czy mam takie prawo?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-11-27

Podjęłam pracę na czas określony: od 01.09.08 r. do 31.12.08 r., ale chcę z niej zrezygnować. Nie wiem jednak, czy mogę złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Czytałam, że mam takie prawo, jeżeli umowa o pracę nie jest dłuższa niż 6 miesięcy. Czy to prawda?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ? czy mam takie prawo?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Umowę o pracę (dowolnego typu) można rozwiązać w trybie natychmiastowym tylko w niżej wymienionych sytuacjach, wymienionych w Kodeksie pracy:

„Art. 55.

§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio”.

Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę zawartej na mniej niż 6 miesięcy

W Pani sytuacji – przy umowie na czas określony, zawartej na mniej niż 6 miesięcy – podstawowym sposobem rozwiązania umowy jest porozumienie stron lub po prostu cierpliwe czekanie i kontynuowanie zatrudnienia, aż umowa zakończy się zgodnie z terminem jej obowiązywania (tj. 31.12.2008 r.).

Jeśli zaś są wskazania, aby zastosować któryś z wyżej wymienionych warunków (art. 55 K.p.), może Pani natychmiast rozwiązać umowę.

Proszę jednak pamiętać, iż należy podać przyczynę rozwiązania umowy, jeśli wskazuje Pani w oświadczeniu, że pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Przyczyna ta musi być konkretna i zgodna z prawdą, w przeciwnym razie pracodawca będzie miał prawo domagać się odszkodowania od pracownika. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje za okres dwóch tygodni (art. 612 § 1 Kodeksu pracy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki