Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadużycia związane z oceną pracy nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-10-05

Na radzie pedagogicznej we wrześniu 2014 roku dowiedziałam się, że będę podlegała ocenie. Zostało to zapisane w protokole. W czerwcu 2016 roku otrzymałam ocenę. Czy podpis na liście obecności na wrześniowej radzie jest równoznaczny z poinformowaniem mnie o tym, że będę oceniana? Tak twierdzi dyrektor, natomiast ja uważam, że powinnam dostać odrębne pismo. Kto ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

1) nauczyciela;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) organu prowadzącego szkołę;

4) rady szkoły;

5) rady rodziców.

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.

W opisanym przypadku widzę dwa nadużycia. Po pierwsze i najważniejsze – powiadomienie nauczyciela powinno nastąpić na piśmie skierowanym wprost do nauczyciela. Zapisanie informacji w protokole rady pedagogicznej nie czyni zadość wymaganiom formalnym. Dyrektor powinien był – niezależnie od informacji na radzie – wręczyć nauczycielowi odrębne pismo wskazujące, że będzie on podlegał ocenie. Przy czym musiał to zrobić na co najmniej miesiąc przed rozpoczęciem oceny.

Drugą niepokojącą kwestią jest fakt, że od informacji ustnej o przeprowadzeniu oceny do jej przeprowadzenia upłynęło dużo więcej niż 3 miesiące. Skoro ocenę otrzymała Pani w czerwcu 2016 r. zasadnym byłoby poinformowanie Pani o tym najwcześniej na początku roku szkolnego 2015/2016, a nie w roku poprzedzającym. W tym wypadku bowiem być może doszło do naruszenia okresu wystawienia oceny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »