Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadgodziny a dni wolne

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-06-29

Pracuję na pełen etat, a w ostatnich tygodniach pracodawca każe mi zostawać po 11-12 godzin. Chciałem mieć wolne za nadgodziny, ale przełożony chce mi wypłacić tylko premię za dodatkową pracę. Czy to zgodne z prawem?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Niestety, decyzja w kwestii formy odbioru czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych należy do pracodawcy. Pracownik nie może w tej kwestii samodzielnie zadecydować.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pracodawca może, zgodnie z art. 1512 Kodeksu pracy:

  • na pisemny wniosek pracownika udzielić mu czasu wolnego w stosunku 1:1 lub
  • samodzielnie wyznaczyć termin odbioru nadgodzin bez pisemnego wniosku pracownika – w stosunku 1:1,5 albo
  • wypłacić pracownikowi wynagrodzenie i dodatek za pracę w nadgodzinach.

Pracownik ma prawo przedłożyć pracodawcy wniosek dotyczący odbioru czasu wolnego, dodatkowo wskazujący w jakich terminach pracownik chciałby wykorzystać czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, jednak pracodawca nie jest związany takim wnioskiem. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika tylko wtedy, gdy przepisy stanowią o obowiązku udzielenia w zamian dnia wolnego, np. gdy pracownik pracował w sobotę (która zawsze była dla niego dniem wolnym), gdyż zgodnie z art. 1513 Kodeksu pracy za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje pracownikowi w zamian inny dzień wolny od pracy.

W Pana przypadku należy jednak zastanowić się nad tym, czy pracodawca ma prawo zmuszać Pana do pracy w nadgodzinach.

Pracodawca może zobowiązać pracownika do pracy w godzinach nadliczbowych tylko w sytuacjach, przewidzianych prawem pracy. Zacytowany przepis wskazuje, kiedy jest to dopuszczalne:

„Art. 151. § 1. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

2) szczególnych potrzeb pracodawcy”.

Nie opisał Pan, w jakich sytuacjach pracodawca zobowiązuje Pana do dłuższej pracy – trudno więc określić, czy pracodawca postępuje zgodnie z prawem, czy też sytuacja taka wynika z nieprawidłowego zarządzania czasem pracy. W sytuacjach, gdy konieczność pozostawania w godzinach nadliczbowych wynika z nieprawidłowego zorganizowania czasu pracy przez pracodawcę – pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach.

Jeśli Pana praca po godzinach nie różni się niczym od codziennej Pana pracy i nie jest wynikiem konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca bezpodstawnie nakazuje Panu pracować dłużej ponad czas przewidziany w umowie o pracę.

Warto w tym miejscu wiedzieć, jak należy rozumieć szczególne potrzeby pracodawcy – zdaniem Sądu Najwyższego szczególne potrzeby pracodawcy „wykraczają poza jego zwykłą działalność, potrzeby specjalne są niecodzienne, odróżniające się od zwykłych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością” – tak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 26 maja 2000 r. (sygn. akt I PKN 667/99, OSNP 2001/22/662). Ponadto potrzeby te powinny być obiektywnie uzasadnione, nieoczekiwane i trudne do przewidzenia.

Zgodnie z powyższym – jeśli pracodawca ma prawo do polecania Panu pracy w godzinach nadliczbowych, to ma również prawo decydować o formie odbioru tych nadgodzin, chyba że przepisy prawa pracy stanowią inaczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »