Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadgodziny a równoważny czas pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-02-27

Mam pytanie odnośnie nadgodzin u osoby zatrudnionej na 1/2 etatu w ramach równoważnego czasu pracy. W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy. Pracownik w maju zatrudniony był na pełen etat, od czerwca już na pół etatu. W związku z ty mam wątpliwości co do zawartej w porozumieniu regulacji odnośnie dopuszczalnej liczbie godzin, po których przekroczeniu pracownik nabywa prawo do dodatku jak za nadgodziny. Mam również wątpliwości co do wypłaty dodatku za przepracowane godziny ponadwymiarowe: czy wypłacamy w takim przypadku na koniec okresu rozliczeniowego, czy w miesiącu, w którym zaistniały?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 151 § 5 ustawy Kodeks pracy strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia.

Kodeks pracy nie wskazuje, w jaki sposób dokonać ustalenia limitu godzin dla niepełnoetatowca. Jednak określenie go na poziomie ogólnych norm czasu pracy, np. przez zapis, że prawo do dodatku powstaje po przekroczeniu 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 na tydzień jest bezcelowe. W takim przypadku prawo do rekompensaty za nadgodziny powstaje bowiem z mocy samego prawa, bez konieczności wprowadzania dodatkowych ustaleń umownych. 

Wspomniany limit powinien zostać ustalony poniżej podstawowych norm czasu pracy, a powyżej niepełnego wymiaru etatu wynikającego z umowy niepełnoetatowca. 

Metody wyznaczenia limitu mogą być różne: przez odniesienie go do wymiaru dobowego pracownika, wielkości etatu czy średniotygodniowego wymiaru czasu pracy.

W mojej opinii wskazanie liczby godzin nadliczbowych dla pracownika, o którym mowa w pytaniu, jest prawidłowe. Godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy rozliczamy na koniec okresu rozliczeniowego, a nie na koniec miesiąca, w którym zaistniały.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak wynagrodzenia za pracę

W tym roku nie otrzymałam żadnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę z tytułu umowy zawartej na czas nieokreślony, gdyż spółka, dla której pracuję, ma...

Co składa się na wynagrodzenie minimalne pracownika?

Kolega ma podpisaną umowę na cały etat. Otrzymuje pensję w wysokości 1300 zł, do tego ma 260 zł stażowego. Czy nie powinien otrzymywać 1317 zł, tak jak...

Wynagrodzenie pracownika na umowie niższe niż wypłacane do ręki, czyli „pod stołem”

Co zrobić, gdy pracodawca wykazuje znacznie niższy dochód pracownika od tego, jaki wypłaca mu na rękę? Składki były odprowadzane od kwoty, która była na...

Wynagrodzenie za wakacje nauczyciela zależne od wymiaru etatu

Jestem nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z uprawnieniami do pracy w bibliotece. Pracuję od ośmiu lat w tej samej szkole. Przez pięć lat...

Zwrot nienależnego wynagrodzenie z byłego zakładu pracy

Otrzymałam pismo z byłego zakładu pracy, że powinnam zwrócić nienależne wynagrodzenie z tytułu źle naliczonego ekwiwalentu za niewykorzystany...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »