Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-06-09

Jestem nauczycielem język angielskiego. Dyrektor poinformował mnie, że w przyszłym roku szkolnym nastąpi tzw. międzyoddziałowe nauczanie języka angielskiego w klasie V i VI. Czyli mam podzielić na grupy dzieci z klasy V liczącej 20 uczniów i klasy VI liczącej 22 uczniów. Dodam, że obie klasy mają zróżnicowany poziom wiadomości, różne podręczniki, a dodatkowo klasa VI będzie zdawała sprawdzian z języka angielskiego. Czy to zgodne z prawem? Obawiam się o dobro dzieci.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204 z późn. zm.) w klasach IV–VI szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

W klasach czwartych, piątych i szóstych uczniowie mogą być podzieleni są na grupy podstawową i zaawansowaną, przy czym grupy te (podstawowe i zaawansowane) mogą być łączone w grupę międzyklasową.

Uczniowie w grupie zaawansowanej mają możliwość wybiegać poza program, zdobywając szerszą wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu. Pracują w szybszym tempie, rozwijając swoje umiejętności w zakresie gramatyki, czytania, pisania, tłumaczenia i sprawności leksykalnej.

Uczniowie w grupie podstawowej przerabiają podstawę programową w tempie wolniejszym, dostosowanym do możliwości uczniów. Sprzyja to pracy bez stresu, ponieważ tempo pracy jest na podobnym poziomie jak pozostałych uczniów w klasie.

Podsumowując – przepisy prawa oświatowego pozwalają na łączenie klas w przypadku nauczania języka obcego, przy czym połączona grupa nie może być większa niż 24 uczniów, a połączenia należy dokonać przy uwzględnieniu stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

porady prawnicze eporady24.pl

prawo spadkowe spadek.info

prawo budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika online odpowiedziprawne.pl

porady mieszkaniowe online prawo-mieszkaniowe.info

podział majątku rozwodowy.pl

poduszki dekoracyjne