Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Matka na urlopie macierzyńskim powracająca z zagranicy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-12-08

Jestem doktorem fizyki. Przez ostatnie 5 lat miałam stypendium doktoranckie w Hiszpanii. Obecnie wraz z rodziną wróciłam do Polski. Przez najbliższe 2 miesiące będę jeszcze otrzymywać świadczenie w związku z faktem, że urodziłam niedawno dziecko w Hiszpanii (urlop macierzyński). Jakie uprawnienia i możliwości mam w Polsce po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Nie ma zapewne uprawnień do skorzystania z rocznego urlopu płatnego według prawa polskiego. Jak wygląda sprawa ubezpieczenia zdrowotnego oraz np. możliwości zarejestrowania się jako bezrobotnego osoby w mojej sytuacji? Na początku nie będę zatrudniona w Polsce, planuję rozpocząć pracę za jakieś pół roku.

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Zgodnie z art. 67 rozporządzenia Rady (EWG) NR1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w koniecznym zakresie, okresów ubezpieczenia lub zatrudnienia przebytych pod działaniem ustawodawstw innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz na mocy art. 71 ust. 1 lit. b (ii) rozporządzenia Rady (EWG) 1408/71, który stanowi, że pracownik najemny, niebędący pracownikiem przygranicznym, bezrobotny w pełnym wymiarze i który oddaje się do dyspozycji służb zatrudnienia na terytorium Państwa Członkowskiego, gdzie zamieszkuje, lub który powraca na to terytorium, korzysta ze świadczeń zgodnie z ustawodawstwem tego państwa, tak jak gdyby był tam zatrudniony.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Aby okres przepracowany za granicą mógł być zsumowany do okresu wymaganego do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, osoba zainteresowana musi uzyskać w państwie zatrudnienia formularz E 301, który jest jedynym uznawanym dokumentem, potwierdzającym okres ubezpieczenia i zatrudnienia przebyty w państwie członkowskim.

Po powrocie do Polski osoba bezrobotna powinna się zarejestrować w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, a następnie udać się do wojewódzkiego urzędu pracy w województwie, w którym mieszka, i tam złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z formularzem E 301. Jeśli osoba zainteresowana nie uzyska sama formularza E 301 z instytucji właściwej państwa członkowskiego, gdzie była ostatnio zatrudniona, może to zrobić na wniosek strony wojewódzki urząd pracy. Przedłuży to jednak procedurę przyznania prawa do zasiłku, gdyż zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany dopiero od dnia pełnego udokumentowania prawa, tzn. od dnia złożenia kompletu dokumentów wraz z E 301.

Opóźnienie w dostarczeniu formularza może skutkować także nieuzyskaniem prawa do zasiłku w związku z utratą statusu osoby bezrobotnej na skutek np. podjęcia zatrudnienia. Wynika to z art. 71 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który stanowi, że „w przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po 7 dniach od rejestracji prawo do zasiłku powstaje dopiero od dnia udokumentowania tego prawa, jednak w okresie posiadania statusu osoby bezrobotnej”.

Zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi urzędnicy, rozpatrując wnioski o przyznanie zasiłku powracającym z zagranicy, biorą pod uwagę dwa podstawowe kryteria: pierwszym jest określenie tzw. ośrodka interesów życiowych bezrobotnego podczas jego pracy za granicą, drugim okres zatrudnienia (trzeba mieć przepracowanych 365 dni w okresie 18 miesięcy, licząc wstecz od momentu wpisania się do rejestru bezrobotnych; liczy się zarówno okres pracy w kraju, jak i podczas pobytu za granicą).

Niestety na płatny urlop macierzyński nie ma Pani szans, gdyż urodziła Pani dziecko, nie będąc zatrudnioną w Polsce. Pozostaje Pani jedynie zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna, co zapewni Pani ubezpieczenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Od grudnia zeszłego roku jestem zatrudniona na umowę zlecenie. Od kwietnia dostanę umowę o pracę na dwa miesiące. Po tym okresie następną umowę na...

Zajęcie wierzytelności przy umowie-zleceniu i umowie o pracę

Prowadzę agencję pracy. Otrzymałam pismo od komornika o zajęciu wierzytelności pracującej u mnie na umowę-zlecenie kobiety. Odpisałam,...

7 lat pracy przed urlopem dla poratowania zdrowia

Od 2000 r. pracuję w szkole jako nauczycielka biologii w pełnym wymiarze zajęć. We wrześniu 2014 r. odeszłam na zwolnienie lekarskie w związku...

Roszczenie o wypłatę wyższej odprawy

Zakład pracy zaproponował mi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wraz z kilkumiesięczną odprawą, strasząc mnie, że nowy właściciel mnie zwolni,...

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej?

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop w przypadku umowy cywilnoprawnej? W umowie strony wprowadziły dwa zapisy: stronie przysługuje urlop w wymiarze 26...

Zmiana przydziału czynności na nowy rok szkolny

Kilka dni temu w czasie opiniowania projektu arkusza organizacyjnego dowiedziałam się, że dyrektor chce mi zmienić przydział czynności na nowy rok...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »