Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Lojalka dotycząca szkolenia

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2008-09-25

W umowie o pracę musiałam podpisać tzw. lojalkę. Była w niej mowa, że jeśli zostanę wysłana na szkolenie, to przez określony czas nie zwolnię się z firmy. W marcu faktycznie wysłano mnie na szkolenie do Szwajcarii, gdzie jednak nie odbył się żaden kurs, wykonywałam zaś tę samą pracę co na miejscu w Polsce. Obecnie zwalniam się z firmy. I tu mam pytanie: czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie zwrotu kosztów, które poniósł? Pracodawca opłacił przejazd, zakwaterowanie i diety. Nie płacił natomiast za żadne „szkolenie”.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca miałby prawo żądać zwrotu kosztów kursu (szkolenia) w razie odejścia pracownika z pracy, pod warunkiem że warunki tego konkretnego szkolenia zostały określone między Wami w umowie. Jeśli takiej umowy nie było, pracodawca nie ma szans uzyskać rekompensaty w sądzie (wyrok SN z 14 maja 1998 r., I PKN 110/98).

Natomiast pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych (na podstawie skierowania zakładu pracy), przysługuje – o ile umowa zawarta między nim a zakładem pracy nie stanowi inaczej – zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu. Nawet jeśli w Pani wypadku nie było to żadne szkolenie (co można udowodnić w sądzie), to należy się Pani zwrot kosztów podróży służbowej, noclegów, wyżywienia, przejazdów.

Zwrot kosztów zakwaterowania należy się Pani (jeśli nie miała Pani zapewnionych bezpłatnych noclegów) w granicach ustalonego na ten cel limitu (tj. do 160 franków szwajcarskich za dobę). By zwrot ten uzyskać, musi Pani przedłożyć pracodawcy rachunki dokumentujące poniesione koszty noclegów. W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% ww. limitu (za dobę).

Dietę przeznacza się na pokrycie kosztów wyżywienia i na inne drobne wydatki. W wypadku Szwajcarii należy się Pani dieta w wysokości 78 franków szwajcarskich (za dobę). Jednakże pracownikowi przysługuje tylko 25% diety (za dobę), jeśli otrzymuje on za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub jeśli wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej).

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio:

  1. na śniadanie – 15% diety,
  2. na obiad – 30% diety,
  3. na kolację – 30% diety,
  4. na inne wydatki – 25% diety.

Należy również pamiętać, że pracownikowi nie przysługuje dieta, jeśli otrzymuje on za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Koszty przejazdu uzależnione są od środka lokomocji, jakim poruszał się pracownik w podróży służbowej. Warto też wiedzieć, iż w delegacjach zagranicznych czas podróży drogą lądową liczy się od momentu przekroczenia granicy Polski do momentu powtórnego jej przekroczenia w drodze powrotnej. Natomiast w przypadku korzystania ze środków komunikacji lotniczej – czas podróży liczy się od chwili startu samolotu z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną...

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Odsetki za okres wypowiedzenia

Za tydzień kończy mi się zwolnienie lekarskie. Od roku pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, więc znalazłam inną pracę. Czy mogę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »