Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-14

Podpisałem list intencyjny z nowym pracodawcą. Jednak obecny pracodawca zaproponował mi lepsze stanowisko i chciałbym zostać u niego. Jakie konsekwencje grożą mi za zerwanie listu intencyjnego podpisanego z nowym pracodawcą?

Marta Handzlik

List intencyjny nie znalazł jeszcze uregulowania w polskim prawie, co oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków prawnych w postaci możliwości zaskarżenia zobowiązania.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2011 r. (V CSK 425/10) uznał, ze wspólny list intencyjny z reguły wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji. Błędem jest traktowanie listu na równi z umową przedwstępną.

List intencyjny podpisywany jest przez strony w trakcie bądź po przeprowadzeniu negocjacji. Jego celem jest wyrażenie woli zawarcia definitywnej umowy, co nie skutkuje jednak powstaniem stosunku zobowiązaniowego.

W przeciwieństwie do listu intencyjnego umowa przedwstępna zawiera oświadczenie woli, które jest potrzebne do tego, by umowa finalna doszła do skutku.

Kodeks cywilny przewiduje możliwość zawarcia przez strony umowy przedwstępnej, mającej określać wzajemne prawa i obowiązki stron oraz zawierającej obowiązek zawarcia umowy definitywnej.

Przy umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, określając tym samym istotne postanowienia przyszłej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Na ich podstawie istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń.

Pamiętać należy, ze sam nagłówek pisma – „list intencyjny” – nie przesądza jeszcze o tym, czy rzeczywiście jest to list intencyjny, czy może jest to już umowa przedwstępna.

Niestety, bez znajomości treści nie można jednoznacznie orzec, czy dokument, który Pan podpisał, jest listem intencyjnym, czy umową przedwstępną. Jeśli podpisany dokument zawiera wszelkie informacje wymagane przy umowie przedwstępnej – bez względu na tytuł jest taką umową i obowiązuje Pana, skoro Pan ją podpisał. Jeśli brak jest któregokolwiek koniecznego elementu – jest to list intencyjny i sam w sobie nie budzi zobowiązania do zawarcia stosunku pracy, albo wypłacenia kary za jej niepodpisanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Bezrobotny a badania lekarskie

Ostatnio przebywałem na zwolnieniu ponad 30 dni. Po dostarczeniu zwolnienia do urzędu pracy (jestem bezrobotny z prawem do zasiłku) zażądano ode mnie zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza pierwszego kontaktu (pracownik urzędu powołał się na art. 229 K.p.). Niestety lekarz odmówił wydania takiego zaświadczenia z powodu niewystarczających informacji w dokumentacji przebiegu choroby. Oznacza to dla mnie konieczność podróży do odległego szpitala w celu uzupełnienia dokumentacji. Czy urząd pracy ma prawo zażądać takiego zaświadczenia?

3 maja w niedzielę – należy się dzień wolny?

Teraźniejsze święta (1 i 3 maja), jak także wiele innych w roku, wypadają w weekend, w dzień wolny od pracy. Czy za te święta należą nam się dni wolne?

Dodatkowa umowa-zlecenie dla pracownika

Czy istnieje możliwość podpisania umowy-zlecenia z własnym pracownikiem, tzn. pracownik pracuje w firmie na umowę o pracę (pełen etat, płaca powyżej minimalnej) i pracodawca chce podpisać z pracownikiem dodatkowo umowę zlecenie? Czy od tej umowy-zlecenia będą musiały być odprowadzone składki ZUS, czy tylko sam podatek? Zlecenie nie będzie bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy na stanowisku pracy z umowy o pracę.

Wymagana przerwa między zwolnieniami lekarskimi

Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Od marca przebywam na zwolnieniu lekarskim (uraz kręgosłupa). We wrześniu miałam wrócić do pracy, ale zbieg różnych okoliczności spowodował u mnie pogorszenie stanu psychicznego i rozważam leczenie psychiatryczne. Czy aby zwolnienie od psychiatry było nową chorobą wymagana jest przerwa między zwolnieniami lekarskimi? Czy wystarczy, aby to był jeden dzień, np. urlop na żądanie?

Okres praktyki ciągłej

Jestem absolwentką 6-letniego studium wychowania przedszkolnego. W 1984, w 6. klasie, odbyłam 4-miesięczną ciągłą praktykę w przedszkolu. Byłam nauczycielką główną prowadzącą grupę. Pamiętam, że podpisywałam listę obecności, byłam na liście płac, miałam godziny nadliczbowe, korzystałam ze zwolnienia. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty. Są natomiast świadkowie. Bardzo zależy mi, aby za ten okres otrzymać świadectwo pracy. Jak to zrobić?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »