Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

List intencyjny a umowa przedwstępna z nowym pracodawcą

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-14

Podpisałem list intencyjny z nowym pracodawcą. Jednak obecny pracodawca zaproponował mi lepsze stanowisko i chciałbym zostać u niego. Jakie konsekwencje grożą mi za zerwanie listu intencyjnego podpisanego z nowym pracodawcą?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

List intencyjny nie znalazł jeszcze uregulowania w polskim prawie, co oznacza, że nie wywołuje on żadnych skutków prawnych w postaci możliwości zaskarżenia zobowiązania.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 października 2011 r. (V CSK 425/10) uznał, ze wspólny list intencyjny z reguły wyraża jedynie wolę zawarcia umowy po przeprowadzeniu negocjacji. Błędem jest traktowanie listu na równi z umową przedwstępną.

List intencyjny podpisywany jest przez strony w trakcie bądź po przeprowadzeniu negocjacji. Jego celem jest wyrażenie woli zawarcia definitywnej umowy, co nie skutkuje jednak powstaniem stosunku zobowiązaniowego.

W przeciwieństwie do listu intencyjnego umowa przedwstępna zawiera oświadczenie woli, które jest potrzebne do tego, by umowa finalna doszła do skutku.

Kodeks cywilny przewiduje możliwość zawarcia przez strony umowy przedwstępnej, mającej określać wzajemne prawa i obowiązki stron oraz zawierającej obowiązek zawarcia umowy definitywnej.

Przy umowie przedwstępnej strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy, określając tym samym istotne postanowienia przyszłej umowy (tzw. umowy przyrzeczonej). Na ich podstawie istnieje możliwość dochodzenia swoich roszczeń.

Pamiętać należy, ze sam nagłówek pisma – „list intencyjny” – nie przesądza jeszcze o tym, czy rzeczywiście jest to list intencyjny, czy może jest to już umowa przedwstępna.

Niestety, bez znajomości treści nie można jednoznacznie orzec, czy dokument, który Pan podpisał, jest listem intencyjnym, czy umową przedwstępną. Jeśli podpisany dokument zawiera wszelkie informacje wymagane przy umowie przedwstępnej – bez względu na tytuł jest taką umową i obowiązuje Pana, skoro Pan ją podpisał. Jeśli brak jest któregokolwiek koniecznego elementu – jest to list intencyjny i sam w sobie nie budzi zobowiązania do zawarcia stosunku pracy, albo wypłacenia kary za jej niepodpisanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »