Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Limit dochodów na emeryturze

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2008-10-30

Przepracowałem w zakładzie 40 lat w szczególnych warunkach na stanowisku, które jest w wykazie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. Sądziłem, że właśnie z tego powodu dla mnie normalnym wiekiem emerytalnym jest 60 lat. Obecnie otrzymałem pozytywną decyzję ZUS o przyznaniu emerytury, ale zamierzam podjąć pracę w niepełnym wymiarze. Zaskoczyło mnie, że obowiązuje mnie limit dochodów, jak dla odchodzących na wcześniejszą emeryturę. Dlaczego? Myślę, że w moim przypadku „normalnym” wiekiem emerytalnym powinno być osiągnięcie 60-tego roku życia, a emerytura – „normalną” a nie wcześniejszą. Zatem osiągane przeze mnie dochody nie powinny być ograniczane limitem ich wysokości – czy moje wątpliwości są słuszne?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W przypadku niektórych osób spełniających określone warunki np. pracujących w szczególnych warunkach, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, albo mają określony staż pracy, przysługuje emerytura po osiągnięciu niższego wieku – 55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn. Wszystkie emerytury przyznane zgodnie z przepisami w wieku niższym niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) to tzw. wcześniejsze emerytury.

Według art. 103 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 104-106 tejże ustawy, a więc po osiągnięciu określonego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Zgodnie z ust. 2 tego artykułu zawieszeniu nie podlegają świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury i ukończony wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pana dochody nie będą powodować zawieszenia prawa do świadczeń lub ich zmniejszenia dopiero kiedy ukończy Pan 65 lat. Wynika to wprost z przepisów prawa: w art. 103 ust. 2 ustawa wskazuje wyraźnie, iż przepisów o zawieszeniu lub zmniejszeniu świadczeń nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Przepis ten dotyczy wszystkich osób, które nabyły emeryturę, niezależnie od podstaw jej nabycia.

Żaden przepis prawa nie przewiduje wyjątków w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »