Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja oddziału

• Opublikowane: 2004-05-07

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostanie zlikwidowany Oddział Pocztowo - Celny w moim przedsiębiorstwie. Pracodawca (w osobie kierownika) ustnie zaproponował zmianę stanowiska pracy pracownikom (4 osoby) wymagając jednocześnie złożenia pisemnej prośby o przeniesienie na inne stanowisko (z jednozmianowej na dwuzmianową). Staż pracy 29 lat. Czy pracodawca postępuje zgodnie z Kodeksem Pracy? Jakie sankcje spotkają pracownika z chwilą odmowy przyjęcia nowego stanowiska w obrębie tego samego działu?

»Wybrane opinie klientów

Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena

W przypadku rzeczywistej likwidacji oddziału, jako struktury organizacyjnej zakładu pracy, pracodawca może proponować pracownikom zmianę umownych warunków pracy.

Uzgodnienia takie mogą być czynione przez kierownika danej jednostki organizacyjnej jeśli jest do tego upoważniony przez pracodawcę. Żądanie od pracownika aby złożył wniosek o przeniesienie na inne stanowisko nie jest postępowaniem prawidłowym, gdyż najczęściej pod tym żądaniem kryje się chęć obejścia określonych przepisów prawa pracy np. wypowiedzenia zmieniającego.

Odróżnić więc trzeba propozycje pracodawcy w tym zakresie, jako postępowanie poprawne od żądania, uzasadnianego presją ekonomiczną pracodawcy. Kwestia odmowy przyjęcia nowego stanowiska w obrębie tego samego działu zależy od okoliczności stanu faktycznego sprawy.

Po pierwsze, pracodawca na podstawie art. 42 § 2 K.p. może czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że praca będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika i pracownik zachowa dotychczasowe wynagrodzenie.

Dokonanie zmiany na stałe w formie tzw. wypowiedzenia zmieniającego zależy od tego, jaki rodzaj pracy określony jest w treści umowy i czy nowa praca wykracza poza umówioną. Zakładając, że tak jest, to wówczas pracodawca musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego, poprzez zaproponowanie pracownikowi po upływie okresu wypowiedzenia nowych warunków zatrudnienia. Te nowe warunki powinny być podane w treści wypowiedzenia zmieniającego. Zasadniczo pracownik nie powinien odmawiać podjęcia innej pracy niż dotychczasowa bądź pracy na innym stanowisku, gdyż to może spowodować negatywne  konsekwencje, chyba że proponowana praca nie odpowiada kwalifikacjom pracownika. Chodzi tutaj o szczególne wymagania konieczne do wykonywania tej pracy.

Jeżeli w tym zakresie pracownik ma wątpliwości, to powinien pracę podjąć i skierować zapytanie do właściwego okręgowego inspektoratu pracy. Po uzyskaniu odpowiedzi będzie wiedział jak dalej postąpić. Inspektor pracy po otrzymaniu takiego sygnału może przeprowadzić z urzędu kontrolę u pracodawcy i sprawdzić przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym zagadnienia dotyczące zmiany rodzaju pracy lub stanowiska.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Informowanie PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) o zmianach w regulaminie pracy

Z dniem 1 stycznia br. zostały naniesione poprawki do zakładowego Regulaminu Pracy, po zatwierdzeniu ich przez 2 działające organizacje związkowe (w tym jedna...

Od kiedy pracodawca musi wpłacać na ZFŚS?

Czy pracodawca może podjąć decyzję, że od 01/06 zaczyna w firmie funkcjonować Zakładowy Funfusz Świadczeń Socjalnych? A jeśli tak to od kiedy należy...

Obowiązek utworzenia rady pracowniczej

Obecnie zatrudniamy 49 pracowników, wkrótce dojdzie 50 pracownik. Czy od tego momentu wystąpi obowiązek powołania rady pracowniczej? A może stan zatrudnienia...

Ustne oddelegowanie pracownika

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie...

Pozbawienie dodatku funkcyjnego

Znajduję się już w okresie ochrony przedemerytalnej. Pracodawca wręczył mi porozumienie zmieniające, w którym pozbawia mnie dodatku funkcyjnego...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »