Kategoria: Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja oddziału

• Opublikowane: 2004-05-07

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej zostanie zlikwidowany Oddział Pocztowo - Celny w moim przedsiębiorstwie. Pracodawca (w osobie kierownika) ustnie zaproponował zmianę stanowiska pracy pracownikom (4 osoby) wymagając jednocześnie złożenia pisemnej prośby o przeniesienie na inne stanowisko (z jednozmianowej na dwuzmianową). Staż pracy 29 lat. Czy pracodawca postępuje zgodnie z Kodeksem Pracy? Jakie sankcje spotkają pracownika z chwilą odmowy przyjęcia nowego stanowiska w obrębie tego samego działu?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

W przypadku rzeczywistej likwidacji oddziału, jako struktury organizacyjnej zakładu pracy, pracodawca może proponować pracownikom zmianę umownych warunków pracy.

Uzgodnienia takie mogą być czynione przez kierownika danej jednostki organizacyjnej jeśli jest do tego upoważniony przez pracodawcę. Żądanie od pracownika aby złożył wniosek o przeniesienie na inne stanowisko nie jest postępowaniem prawidłowym, gdyż najczęściej pod tym żądaniem kryje się chęć obejścia określonych przepisów prawa pracy np. wypowiedzenia zmieniającego.

Odróżnić więc trzeba propozycje pracodawcy w tym zakresie, jako postępowanie poprawne od żądania, uzasadnianego presją ekonomiczną pracodawcy. Kwestia odmowy przyjęcia nowego stanowiska w obrębie tego samego działu zależy od okoliczności stanu faktycznego sprawy.

Po pierwsze, pracodawca na podstawie art. 42 § 2 K.p. może czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, pod warunkiem, że praca będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika i pracownik zachowa dotychczasowe wynagrodzenie.

Dokonanie zmiany na stałe w formie tzw. wypowiedzenia zmieniającego zależy od tego, jaki rodzaj pracy określony jest w treści umowy i czy nowa praca wykracza poza umówioną. Zakładając, że tak jest, to wówczas pracodawca musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego, poprzez zaproponowanie pracownikowi po upływie okresu wypowiedzenia nowych warunków zatrudnienia. Te nowe warunki powinny być podane w treści wypowiedzenia zmieniającego. Zasadniczo pracownik nie powinien odmawiać podjęcia innej pracy niż dotychczasowa bądź pracy na innym stanowisku, gdyż to może spowodować negatywne  konsekwencje, chyba że proponowana praca nie odpowiada kwalifikacjom pracownika. Chodzi tutaj o szczególne wymagania konieczne do wykonywania tej pracy.

Jeżeli w tym zakresie pracownik ma wątpliwości, to powinien pracę podjąć i skierować zapytanie do właściwego okręgowego inspektoratu pracy. Po uzyskaniu odpowiedzi będzie wiedział jak dalej postąpić. Inspektor pracy po otrzymaniu takiego sygnału może przeprowadzić z urzędu kontrolę u pracodawcy i sprawdzić przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym zagadnienia dotyczące zmiany rodzaju pracy lub stanowiska.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »