Kategoria: Uzp, regulaminy i przekształcenia organizacyjne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Łączenie stanowisk w ramach projektu unijnego

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-07-08

Od września będę pełnić funkcję koordynatora edukacyjnego projektu unijnego (szczegóły w załączniku). Mam kontrolować pracę nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów naszej szkoły. Jednocześnie dyrektor zaproponował mi podpisanie umowy-zlecenia na prowadzenie takich lekcji. Chętnie bym się zgodziła, ale obawiam się takiego łączenia stanowisk w ramach projektu unijnego. Przecież nie mogę kontrolować sama siebie, rozliczać swojej pracy itp. Czy mogę podpisać dwie umowy i podlegać np. pracodawcy, a nie sobie samej?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach konkursu koordynator projektu ma za zadanie między innymi monitorowanie prac zleconych innym podmiotom. Oznacza to, że nie może – będąc jednocześnie koordynatorem i zleceniobiorcą – nadzorować sam siebie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co do zasady z materiałów przygotowanych przez organizatora konkursu nie wynika zakaz zatrudniania jednej osoby na więcej niż jednym stanowisku. Osoba pełniąca rolę kierownika projektu może pełnić rolę nauczyciela zajęć dodatkowych w ramach tego samego projektu. Pamiętać jednak należy, że nie może być koordynatorem w pełnym wymiarze czasu pracy osoba równocześnie prowadząca w tym samym czasie zajęcia (podwójne finansowanie).

W przypadku angażowania jako personel projektu osoby, która wykonuje zadania w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), należy pamiętać, że wydatki związane z zatrudnieniem takiej osoby są kwalifikowalne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie (dotyczy to zarówno zaangażowania danej osoby w realizację projektów finansowanych w ramach PO KL, jak również w ramach innych programów NSRO) oraz jeżeli łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

Osoba ta musi:

1. Prowadzić ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO, w które jest zaangażowana, z wyłączeniem przypadku, gdy:

  • osoba ta wykonuje pracę w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy (w takim przypadku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji);
  • zadania są realizowane na podstawie umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania lub ekspertyzy.

Ewidencja ta powinna mieć charakter „dziennika zajęć”, z którego powinno wynikać, jakie zadania w ramach jakiej umowy i w jakich godzinach wykonywała dana osoba każdego dnia. Natomiast szczegółowe wskazywanie poszczególnych czynności w ramach danej umowy nie jest wymagane.

2. Przekazać beneficjentowi wyżej wymienioną ewidencję godzin w okresie realizacji zadań w ramach danego projektu beneficjenta.

W związku z powyższym beneficjent musi zweryfikować przed zaangażowaniem personelu do projektu, czy osoba ta jest zaangażowana w realizację innych projektów NSRO, a jeżeli tak, to czy będzie w stanie efektywnie realizować zadania w projekcie. Jednocześnie powinien zobowiązać ją do prowadzenia ewidencji godzin pracy i przekazania jej w ramach rozliczenia wynagrodzenia.

W przypadku gdy osoba zatrudniona jako personel projektu u jednego beneficjenta w trakcie tego zatrudnienia zaczyna pracę w kolejnym projekcie u innego beneficjenta, jest ona zobowiązana do prowadzenia ewidencji godzin i zadań od momentu podjęcia zatrudnienia w drugim projekcie, obejmującej obydwa projekty.

Zasady te odnieść należy także do podjęcia pracy u tego samego beneficjenta na innym stanowisku.

Dlatego też Pani jako nauczyciel zajęć dodatkowych powinna podlegać nie kierownikowi projektu (czyli sobie samej), a bezpośrednio beneficjentowi. Powinno to być zaznaczone w umowie-zleceniu, którą powinna Pani podpisać na realizację zadań dodatkowych. Jednocześnie musi Pani pamiętać, aby w ramach umowy-zlecenia nie przekroczyć określonej liczby godzin.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »