Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Łączenie pracy niepedagogicznej z pracą pedagogiczną

Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-03-18

Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę na czas nieokreślony. W zeszłym roku uczyłam biologii i geografii, lecz w tym roku geografia została mi „zabrana”. Geografii ma uczyć sekretarka, która niedawno zrobiła studia podyplomowe z geografii. Czy ta sytuacja, że młodemu nauczycielowi po studiach dziennych zabiera się godziny, a daje się je osobie, która ma etat w sekretariacie jest zgodna z prawem?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kwalifikacji wymaganych od nauczycieli kwalifikacje do nauczania geografii posiada osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne, oraz osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Definicję przygotowania pedagogicznego pozostawiono bez zmian. Przygotowanie takie posiada osoba, która nabyła wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem lub specjalnością kształcenia, oraz odbyła pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu wymiar tych zajęć został określony na 150 godzin. O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom wyższej uczelni lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Podsumowując – jeśli sekretarka pracująca dotychczas w Pani szkole ukończyła studia podyplomowe i posiada przygotowanie pedagogiczne to ma takie same uprawnienia, jak Pani do prowadzenia zajęć. Przepisy nie zakazują także łączenia pracy niepedagogicznej z pracą pedagogiczną w danej szkole, przy czym należy sprawdzić, czy poprzez przydzielenie tych godzin nie dojdzie do naruszenia przepisów o czasie pracy i czy sekretarka będzie w stanie wywiązywać się z zadań zarówno na stanowisku pedagogicznym, jak i niepedagogicznym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »