Kategoria: Wynagrodzenie

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota wolna od podatku dochodowego a inny dochód pracownika

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-05-07

Zatrudniam pracownika na pół etatu, zarabia 1000 zł brutto. Wiem, że pobiera emeryturę z ZUS. Czy powinien mi przedstawić jakiś dokument (druk) informujący, że jest emerytem? Na liście wynagrodzeń odliczam mu kwotę wolną od podatku – 43,33 zł miesięcznie. Czy postępuję prawidłowo?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź uzyskana szybko. W pełni profesjonalnie nakreślone możliwości rozwiązania problemu ,może niekoniecznie po mojej myśli( co też zostało ujęte w odpowiedzi )wiadomo każda sprawa ma swoje oblicze ,ale mimo to polecam. Warto mieć świadomość ,że można z kanapy zasięgnąć porad fachowców.
Alina
Super serwis, super kontakt, szybkie rzeczowe odpowiedzi za nie wielkie pieniądze (do kolejnych klientów serwisu:proszę się nie bać..za jakieś 100 zł z hakiem... można przyjacielsko porozmawiać przez kilka tygodni jak przy dobrej kawie i ciachu...zresztą często ją popijam pisząc do Pana Mecenasa...nie wiem jak Pan po drugiej stronie :)Każde moje pytanie...nie zostało bez odpowiedzi....chociaż poruszałam się jak \"dziecko we mgle\" gubiąc się i powracając do sprawy z uporem maniaka zadając nie raz oczywiste pytania. Dziękuję za zrozumienie i pomoc....za wyzwolenie mnie ze stresu, który przez moją niepewność mnie zjadał. Będę polecała ten portal wszystkim, którzy będą potrzebować porady prawnej, a i ja w razie potrzeby ..skorzystam powtórnie (obym nie musiała :) )...licho nie śpi . Pozdrawiam serdecznie Pana Marka G. oraz cały Zacny Zespół
Izabela
Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 1. jako pracodawca i płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym pracowników) ustala Pani, potrąca i przekazuje fiskusowi zaliczki na podatek dochodowy za pracowników,
 2. zasady ustalania zaliczki wynikają z przepisów,
 3. zaliczkę obliczoną w sposób określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że:
  1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;
  2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki samodzielnie;
  4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
  5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.

Zaliczkę obliczoną w sposób określony w pkt 3 zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika. Zakład pracy nie zmniejsza zaliczki, jeżeli podatnik powiadomił go o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia.

Należy pamiętać, że dany podatnik ma prawo tylko do jednego zmniejszenia, a w przypadku emerytury robi to już ZUS.

ZUS, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jest obowiązany jako płatnik pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych m.in. emerytur.

Art. 34. 1. Organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.”

Jak z tego wynika – pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym powinien złożyć zakładowi pracy (czyli Pani jako pracodawcy) oświadczenie według ustalonego wzoru. Oświadczenie takie składa się na druku PIT-2. Tylko oświadczenie pracownika złożone na tym druku daje możliwość zmniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej.

Pracownik jest podatnikiem niezależnie od tego, czy ma prawo do emerytury, czy też nie.

Pani jako płatnik podatku dochodowego nie może domniemywać stanu faktycznego, czyli tego, że pracownik ma prawo do emerytury. Tym bardziej nie można domniemywać, czy pracownik:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika (ZUS);

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki samodzielnie;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) a zakład pracy, jaki Pani prowadzi, jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Bez tego oświadczenia nie wie Pani nic o elementach wskazanych w pkt 1-4 powyżej. A tylko taki stan faktyczny, jak wskazany w tych punktach, oraz dodatkowo wskazanie Pani firmy (zakładu pracy) jako właściwej do stosowania zmniejszenia zaliczek na podatek dochodowy, daje Pani prawo do stosowania tego zmniejszenia.

Jeżeli podatnik (pracownik) nie powiadomił Pani zakładu na formularzu PIT-2 o stanie faktycznym, nie stosuje Pani zmniejszenia. A pracownik nie złoży takiego oświadczenia, ponieważ otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika.

Nie musi Pani żądać od pracownika formularza PIT-2, a pracownik też nie jest zobowiązany go dostarczyć. Wystarczy, że otrzyma od Pani PIT-11 za dany rok podatkowy. No i oczywiście nie powinna Pani zmniejszać zaliczki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »