Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Koszty naprawy samochodu służbowego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Pracodawca chce, bym poniosła koszty całej naprawy auta służbowego. Wpadłam w niekontrolowany poślizg i skończyło się to w rowie. Dostałam auto niezdatne do użytku, o czym dowiedziałam się później, próbując użyć hamulca ręcznego, który w ogóle nie działał. W umowie mam napisane, że ponoszę koszty mandatów, ale nic konkretnego nie ma, jeśli chodzi o ponoszenie kosztów naprawy auta. Kilka dni po wypadku zgłosił się do mnie flotowiec, mówiąc mi, że koszty naprawy wynoszą ok. 3000 tys. zł, mam to zapłacić, i że dostanę fakturę od mechanika. Jak mogę sprawdzić w umowie, czy faktycznie ponoszę koszty? Czy pracodawca faktycznie może mnie obciążyć takimi kosztami naprawy? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Koszty naprawy samochodu służbowego

Odpowiedzialność za zawinioną szkodę

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, art. 114 i nast., pracownik odpowiada wobec pracodawcy za zawinioną szkodę, wyrządzoną mu na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych.

Pracownik odpowiada jedynie za rzeczywiste straty pracodawcy (np. koszty naprawy auta), a nie za utracone korzyści. Zgodnie z art. 119 odszkodowanie dla pracodawcy ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Samochód służbowy

Zgodnie z art. 124:

„§ 1. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,

2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

§ 2. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione w § 1, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się.

§ 3. Od odpowiedzialności określonej w § 1 i 2 pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia”.

Mogłaby Pani uwolnić się od odpowiedzialności, gdyby wykazała Pani, że auto było niesprawne i to było wyłączną przyczyną jego uszkodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info