Kategoria: Urlop

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Korzystanie z urlopu na żądanie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-02

W moim zakładzie pracy planowanie urlopu dotyczy całego wymiaru urlopu, czyli w moim przypadku 26 dni. W związku z tym nie mam możliwości korzystania z urlopu na żądanie. Czy pracodawca może pozbawić mnie prawa do urlopu na żądanie?

Marek Gola

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy zwanego dalej K.p.

Z treści Pani pytania wynika, że pracodawca na początku roku nakazuje wszystkim pracownikom określenie dni, w których nastąpi wykorzystanie dni urlopu wypoczynkowego. Zastanawia się Pani, jak powyższe ma się do dni, które pracownik może wybrać na żądanie.

Zgodnie z art. 1672 K.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Powyższego prawa nikt nie może pracownika pozbawić. Nawet jeżeli w zakładzie pracy jest określany plan urlopu, który obejmuje cały przysługujący pracownikowi urlop, w Pani przypadku jest to 26 dni, to nie wiedzę przeszkód w realizowaniu prawa do urlopu na żądanie.

W mojej ocenie w tym przypadku, zgłaszając wniosek o skorzystanie z urlopu na żądanie powinna Pani określić za jaki dzień wykorzystuje Pani urlop. Innymi słowy, zasadnym jest wskazanie z góry dnia urlopu, z którego zgodnie z harmonogramem nie będzie Pani chciała skorzystać.

W tym miejscu należy przytoczyć treść art. 18 § 1 K.p., zgodnie z którym postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy.

Nie ma zatem możliwości pozbawienia Pani prawa do urlopu na żądanie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Czy po skończonym urlopie wychowawczym należy mi się urlop wypoczynkowy?

Urlop wychowawczy – uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

Przebywam na urlopie macierzyńskim, który kończy mi się 4 października 2008 r. Aby zostać z dzieckiem dłużej, złożyłam wniosek o przyznanie należnych mi 2 dni opieki na dziecko i urlopu wypoczynkowego od 7 do 30 października. Zastanawiam się nad pójściem na urlop wychowawczy? Jakie są korzyści z tego wynikające?

Choroba a urlop bezpłatny

Przebywam na bezpłatnym urlopie. Jeżeli przyniosę pracodawcy L4, to czy urlop zostanie anulowany i będę miał płacone wynagrodzenie za L4?

Kontynuacja zatrudnienia a kolejna ciąża

Jestem do dnia 19.0.2017 na urlopie macierzyńskim. Obecnie jestem w 1. tygodniu ciąży. Czy aby móc iść na zwolnienie chorobowe w związku z ciążą i otrzymać 100% wynagrodzenia, muszę wrócić do pracy i czy wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego od razu po macierzyńskim jest jednoznaczne z powrotem do pracy?

Pytania o urlop wychowawczy

Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim – umowa na czas określony do końca maja. Jednocześnie z tym samym pracodawcą związana jestem umową na czas nieokreślony – aktualnie na urlopie bezpłatnym (kończącym się niedługo, będę prosić o jego przedłużenie). Chciałabym prosić o poradę nt. przejścia na urlop wychowawczy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Czy pracodawca może nie zgodzić się na przedłużenie urlopu bezpłatnego? Jakie mam możliwości prawne w takim przypadku? Czy po zakończeniu urlopu bezpłatnego będę musiała stawić się w pracy, czy mogę złożyć wniosek korespondencyjnie? Jakie są wymogi dotyczące składania wniosku, na jaki okres itp.? Czy w czasie urlopu wychowawczego mogę przebywać za granicą? Czy mogę założyć działalność gospodarczą?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »