Korekta źle naliczonego wynagrodzenia chorobowego pracownika

• Autor: Dorota Kriger

Błędnie naliczyłam wynagrodzenie chorobowe pracownikowi i muszę je skorygować. Pracownik się zgodził, ale wiem, że muszę mieć od niego zgodę na przeprowadzenie korekty. Co powinno zawierać takie pismo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Korekta źle naliczonego wynagrodzenia chorobowego pracownika

Jak skorygować błędnie naliczone wynagrodzenie?

Jeśli doszło do nadpłaty wynagrodzenia to zgodnie z art. 91 § 1 Kodeksu pracy „należności, których nie wymieniono w art. 87 § 1 i 7, mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie”. Wśród takich należności są nadpłacone w wyniku błędu pracodawcy kwoty wynagrodzenia. Przy czym warto wiedzieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 408/00, OSNP 2003/13/305) pracownik ma prawo uważać, że świadczenie wypłacane przez pracodawcę posługującego się wyspecjalizowanymi służbami jest spełnione zasadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu.

Należy też pamiętać, że nie można dokonać potrącenia w dowolnej kwocie – pomimo zgody pracownika na potrącenie, konieczne jest zastosowanie kwoty wolnej od potrąceń, która zgodnie z art. 91 § 2 Kodeksu pracy wynosi:

  1. „100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
  2. 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1”.

Formułując pismo do pracownika, należy więc wskazać:

  • podstawę konieczności dokonania potrącenia (fakt błędnego wyliczenia wynagrodzenia chorobowego),
  • podstawę wskazującą możliwość dokonania potrącenia (art. 91 § 1 Kodeksu pracy),
  • kwotę, jaka zostanie potrącona (wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w art. 91 § 2), oraz
  • termin (terminy) dokonania potrącenia.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Potrącenie należności z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy?

W piśmie można też wskazać art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który to przepis mówi o bezpodstawnym wzbogaceniu i stanowi, że „ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

Pismo w powyższej sprawie powinno być ponadto opatrzone datą jego sporządzenia, oznaczeniami stron – to jest pracownika i pracodawcy, a także powinno być podpisane przez pracodawcę. Na piśmie powinno też znaleźć się miejsce na oświadczenie pracownika, mówiące o tym, czy wyraża on zgodę na dokonanie potrącenia, czy też nie, oraz na podpis tego pracownika pod jego oświadczeniem.

W przypadku odmowy ze strony pracownika pracodawca ma prawo skierować sprawę do sądu w celu wyegzekwowania nadpłaconej kwoty, o którą pracownik się bezprawnie wzbogacił. Warto wiedzieć, że roszczenie o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za pracę nie jest roszczeniem ze stosunku pracy, tylko roszczeniem cywilnym, mają więc do niego zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń, w szczególności art. 118, który mówi o terminie 10 lat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »