Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejne zwolnienie lekarskie nauczyciela

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-03-30

Jestem nauczycielem. Od marca do 30 czerwca 2014 r. byłam na L4 – na kręgosłup 90 dni, na gardło 30 dni. Do końca sierpnia jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Rozwiąże się ona z dniem 1 września 2013 r. Od 28 sierpnia chciałabym iść na kolejne zwolnienie lekarskie L4 – na kręgosłup. Czy mogę znowu iść na tę samą chorobę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek chorobowy może przysługiwać też pracownikowi czy zleceniobiorcy, który rozchoruje się już po zakończeniu umowy o pracę czy umowy-zlecenia. Aby jednak taki zasiłek uzyskać, należy spełnić łącznie kilka warunków:

 • niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia (czyli od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy o pracę czy zlecenia), a także niezdolność ta musi trwać co najmniej 30 dni (chyba że jest to choroba zakaźna, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, albo choroba, której objawy uwidoczniły się po upływie 14 dni. W takim wypadku niezdolność do pracy musi pojawić się w ciągu 3 miesięcy i trwać przynajmniej 30 dni);
 • osoba na zwolnieniu lekarskim nie może posiadać prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dodatkowo osoba taka nie może podjąć ani kontynuować działalności zarobkowej, która to działalność mogłaby być podstawą do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym (czyli nie można podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę czy zlecenie, jak również rozpocząć prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Okres zasiłkowy trwa odpowiednio 182, bądź 270 dni – kiedy przyczyną niezdolności do pracy jest gruźlica lub choroba przypada w okresie ciąży. Jeśli po wyczerpaniu tego okresu jesteśmy nadal niezdolni do pracy, możemy starać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Generalnie, do okresu zasiłkowego wlicza się okresy orzeczonej niezdolności do pracy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Niezdolność do pracy nie przebiega jednak zawsze nieprzerwanie, dlatego istnieją zasady, według których kolejno otrzymane zwolnienia lekarskie za czas choroby będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego.

Sumować więc należy:

 1. wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy – a więc łączny okres zwolnień lekarskich, pomiędzy którymi nie było przerwy, bez względu na to jaka była przyczyna poszczególnych okresów niezdolności do pracy;
 2. okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni – taka okoliczność jest oznaczana przez lekarza prowadzącego na zwolnieniu lekarskim ZUS ZLA poprzez wpisanie kodu „A”;
 3. okresy, w których pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego z powodu:
  – niepodjęcia proponowanej mu przez pracodawcę pracy (odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu) niezabronionej osobom odsuniętym od pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot, na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  – umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, w wyniku którego powstała niezdolność do pracy,
  – spowodowania niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu (zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności),
  – wykonywania w okresie orzeczonej niezdolności do pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia.

Nie wliczamy natomiast do okresu zasiłkowego zwolnień lekarskich przypadających w okresie „wyczekiwania” na prawo do świadczeń chorobowych. Okresu zasiłkowego nie dotyczą również zwolnienia lekarskie wystawione z tytułu opieki nad członkiem rodziny, za okres których przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Była Pani na zwolnieniu 90 dni z powodu kręgosłupa, a następnie 30 dni na gardło. Teraz – jeśli dobrze rozumiem – przebywa Pani na urlopie wypoczynkowym. W takim przypadku poprzednie okresy niezdolności do pracy się sumują, jeśli nie było między nimi przerwy.

Jeśli przed upływem 60 dni (a więc przed końcem sierpnia) nie skorzysta Pani już ze zwolnienia lekarskiego, a zrobi to dopiero we wrześniu – okres nowej choroby (mimo że de facto dotyczącej tego samego) nie będzie sumowany z chorobą poprzednią i znów będzie Pani miała prawo do 180 dni zwolnienia lekarskiego i ewentualnie do świadczenia rehabilitacyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »