Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kolejna umowa na czas określony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-12-28

Pracownik miał pierwszą umowę o pracę na czas określony od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r., zaś drugą od 1.07.2011 r. do 31.12.2012 r. Czy można podpisać z tym pracownikiem jeszcze jedną umowę na czas określony?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku skończył się czas obowiązywania przepisów ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, czyli tzw. ustawy antykryzysowej. W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 roku wróciły poprzednie zasady związane z zatrudnianiem pracowników i czasem ich pracy. Art. 251 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) ponownie wprowadził limit dwóch umów na czas określony.

Ustawa antykryzysowa wprowadzała ograniczenie długości okresu zatrudnienia na czas określony, które dotyczyło czasu trwania jednej lub kilku powtarzających się po sobie umów terminowych i wynosiło 24 miesiące. W ustawie tej wyłączono możliwość stosowania art. 251 K.p., co oznacza, że w czasie obowiązywania ustawy – do dnia 31.12.2011 r. włącznie – dozwolone było stosowanie więcej niż dwóch następujących po sobie umów na czas określony.

Jednocześnie ustawa ta w art. 34 ust. 2 określała, jak należy traktować umowę na czas określony, która została zawarta w trakcie obowiązywania przepisów pakietu antykryzysowego i trwała w dniu 1.01.2012 r. Zgodnie z tym przepisem do umowy zawartej na czas określony trwającej w dniu 1.01.2012 r. ponownie należało zastosować art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który brzmi następująco:

„Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca”.

Umowa na czas określony trwająca w dniu 1.01.2012 r. będzie więc traktowana jako pierwsza w rozumieniu przywołanego powyżej art. 251 K.p. Kolejna umowa na czas określony, która zostanie zawarta od 1.01.2013 r., będzie już drugą umową, której dotyczyć będzie limit dwóch umów na czas określony.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Praca bez pisemnej umowy

Jakiś czas temu podjęłam pracę w pewnej firmie. Pracodawca obiecał mi umowę z datą 1.01.2013 r., mimo że rozpoczęłam pracę wcześniej. Jednakże do tej pory...

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia

Mam umowę o pracę na czas określony (3 lata). Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. W momencie podpisywania umowy nie wiedziałam, że Kodeks pracy w przypadku...

Zwolnienie lekarskie a umowa-zlecenie

Pracuję w dwóch miejscach, w jednym na etat, w drugim na umowę-zlecenie . Jakiś czas temu musiałem iść na zwolnienie...

Świadczenie podobnych usług w ramach działalności i na umowę-zlecenie

Prowadzę działalność gospodarczą – indywidualna praktyka lekarska. Zostałam również zatrudniona na podstawie umowy-zlecenia w tym samym zakresie...

Zakaz konkurencji w prawie pracy

Jak interpretować zapis w umowie o zakazie konkurencji „nie będzie podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do zatrudnienia na podstawie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »