Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można podpisać z pracownikiem trzecią umowę na czas określony?

• Autor: Dorota Kriger

Pracownik miał pierwszą umowę o pracę na czas określony od 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r., zaś drugą od 1.07.2011 r. do 31.12.2012 r. Czy można podpisać z tym pracownikiem jeszcze jedną, trzecia umowę na czas określony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy można podpisać z pracownikiem trzecią umowę na czas określony?

Limit dwóch umów na czas określony

Z dniem 31 grudnia 2011 roku skończył się czas obowiązywania przepisów ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, czyli tzw. ustawy antykryzysowej. W związku z powyższym od 1 stycznia 2012 roku wróciły poprzednie zasady związane z zatrudnianiem pracowników i czasem ich pracy. Art. 251 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) ponownie wprowadził limit dwóch umów na czas określony.

Ustawa antykryzysowa wprowadzała ograniczenie długości okresu zatrudnienia na czas określony, które dotyczyło czasu trwania jednej lub kilku powtarzających się po sobie umów terminowych i wynosiło 24 miesiące. W ustawie tej wyłączono możliwość stosowania art. 251 K.p., co oznacza, że w czasie obowiązywania ustawy – do dnia 31.12.2011 r. włącznie – dozwolone było stosowanie więcej niż dwóch następujących po sobie umów na czas określony.

Jednocześnie ustawa ta w art. 34 ust. 2 określała, jak należy traktować umowę na czas określony, która została zawarta w trakcie obowiązywania przepisów pakietu antykryzysowego i trwała w dniu 1.01.2012 r. Zgodnie z tym przepisem do umowy zawartej na czas określony trwającej w dniu 1.01.2012 r. ponownie należało zastosować art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, który brzmi następująco:

„Art. 251. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca”.

Umowa na czas określony trwająca w dniu 1.01.2012 r. będzie więc traktowana jako pierwsza w rozumieniu przywołanego powyżej art. 251 K.p. Kolejna umowa na czas określony, która zostanie zawarta od 1.01.2013 r., będzie już drugą umową, której dotyczyć będzie limit dwóch umów na czas określony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info